Assistancekåren - ISO Certifierat

Assistancekåren Sweden AB - ISO certifierat!

Assistancekåren Sweden AB – ISO certifierat!

 

Assistancekåren Sweden AB har genomgått en ISO certifiering och är nu certifierade enligt standarden ISO 9001:2015.

Det har varit ett omfattande arbete där samtliga på huvudkontoret varit djupt involverade.

Arbetet har inneburit att vi under arbetets gång funnit en del områden där vi kan förbättra oss och det är oerhört viktigt att kontrollera vad vi faktiskt gör, säger Assistancekårens VD Mats Nilsson.

Revisionsrapporten har givit en mycket god respons på det arbete som utförts och i rapporten nämns bland annat affärssystemet, riskbedömningen, ledningssystemets dokumentation, mätningen av kvalitetsprestanda och uppfyllande av mål.

Dela gärna: