Assistancekåren - Utbildar Sveriges bärgare!

Assistancekåren - Utbildar Sveriges bärgare

Assistancekåren utbildar!
Assistancekåren har under många år i TYAs regi utbildat mängder av bärgare i Sverige.
Investeringar till övningsfältet i Guttasjön görs löpande av Assistancekåren och det är inte en vinstdrivande sak att utbilda, men på sikt leder det till vinster i färre skador i samband med bärgning och ökad servicegrad. 
Utbildning ska kosta!

#Assistancekåren #TYA

Dela gärna: