Assistancekåren utför kontinuerlig utbildning - bilbärgning - bärgning

Bärgningsuppdrag varierar stort, kräver kontinuerlig utbildning

Bärgningsarbetet omfattar stor variation av uppdrag. Teknik och kunskap är viktiga egenskaper att behärska så merskador undviks. Restvärdet är stort idag på alla fordon, många bildelar återvinns och används vidare, därför krävs en så skonsam bärgning som möjligt för att undvika fler skador.

Assistancekåren bedriver kontinuerlig kursverksamhet inom de egna leden och i samarbete med TYA*. Bilden är ifrån TYA-kursen nyligen som hölls på Guttasjöns övningsanläggning i Borås.

* TYA, Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. De jobbar aktivt för att utveckla bl a kompetens och arbetsmiljö för att bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. Verksamheten bedrivs mot företag anslutna till TYA genom kurser och projekt inriktat på yrkeskunskap och arbetsmiljö.

Dela gärna: