Assistancekåren - Slussen, kanske landets stökigaste trafikplats...

Slussen, kanske landets stökigaste trafikplats...

Bilar kan krångla när och var som helst. Vissa ställen är mer olämpliga än andra. Kanske den mest olämpligaste platsen i landet idag är vid Slussen i Stockholm. Ingen har väl undgått att Slussen är under ombyggnad. När ombyggnadsplanerna först började diskuteras kommer nog ingen ihåg, sannolikt för flera decennier sedan. Ombyggnaden kom till slut igång för fullt under detta året. Helt ombyggd och klar skall Slussen vara 2025. Då skall nya torg, kajer och en park ha byggts. Innan dess skall bl a gamla broar rivas för att göras plats för en ny huvudbro. Prioriteringen under byggtiden ligger på gång-, cykel- och busstrafik, vilket medför att biltrafikens ytor kommer att minskas. Så, räkna med en stökig trafikplats under nästan 10 år framöver. Om möjligt rekommenderas därför andra vägar.

Dela gärna: