Ring för bilbärgning och vägassistans dygnet runt på 020-912 912.
Ha position (se Google maps) och registreringsnummer till hands.

Vårt Servicecenter förmedlar ditt uppdrag till rätt bärgare i hela landet. Vi har uppgifter om ditt fordon, ägare, vägnät, försäkringsbolag, verkstäder mm. Sverige dygnet runt: 020 – 912 912. Europa dygnet runt: +46 8 627 57 57
Hitta lokal bärgare Information in other languages

DYGNET RUNT
020-912 912

Assistancekåren i samarbete för säkert bilåkande och bilsemester i Sverige!

Assistancekåren samarbetar med organisationer som jobbar för ett säkert bilåkande och som främjar bilsemester till alla vackra platser som finns i vårt avlånga land!

MHF: Arbetar i linje med nollvisionen som riksdagen beslutat om – att ingen ska dö eller skadas i trafiken och fokuserar insatserna på trafiknykterhet. https://www.mhf.se/

M Sverige: Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. De arbetar för en hållbar, trafiksäker och tillgänglig mobilitet och bilkonsumenters rättigheter. https://msverige.se/

MRF: Motorbranschens Riksförbund är en organisation för den seriösa delen av bilbranschen, bilhandel, service och verkstad. De ställer höga krav på sina ca 1.500 medlemmarna gällande affärsmannaskap, miljö, kvalitet och kompetens med riktlinjer, garanti och kundskydd. https://www.mrf.se/

Camping Key Europé: Camping Key Europe är ett europeiskt samarbete mellan konsumentorganisationer och företrädare för campingplatser och kan användas i såväl Sverige som Europa. De har ca 80.000 medlemmar. I Sverige sker försäljningen av Camping Key Europe genom SCR Svensk Camping som är branschföreningen för Sveriges campingplatser. SCR Svensk Camping arbetar för att utveckla och förbättra semesterupplevelsen på camping i Sverige. https://www.campingkeyeurope.se/sv