Ring för bilbärgning och vägassistans dygnet runt på 020-912 912.
Ha position (se Google maps) och registreringsnummer till hands.

Vårt Servicecenter förmedlar ditt uppdrag till rätt bärgare i hela landet. Vi har uppgifter om ditt fordon, ägare, vägnät, försäkringsbolag, verkstäder mm. Sverige dygnet runt: 020 – 912 912. Europa dygnet runt: +46 8 627 57 57
Hitta lokal bärgare Information in other languages

DYGNET RUNT
020-912 912

We got the
power

Vår organisation är byggd för att vara snabbt på plats i hela Sverige

Ring 020-912 912 dygnet runt till Assistancekåren, eller våra partner, för bilbärgning och vägassistans med snabb ankomst i hela Sverige.
1

Du får SMS med ankomsttid direkt

Du får alltid prata med vår kvalificerade larmpersonal. Bäst lämpade bärgare får ditt uppdrag, du får ett SMS med ankomsttid och direktkontakt med bärgaren som är på väg.

Pågående uppdrag just nu

18

Antal aktiva fordon just nu

156

Antal uppdrag senaste veckan

6776
Assistancekårens Servicecenter, trafikledning, digitala tjänster, fordon, verkstäder, interna och externa system är digitalt sammanlänkade.
2

Egen larmcentral och trafikledning ger oss total kontroll på hela larmkedjan

Sedan 2018 sköter vi all larmhantering i egen regi. Vårt Servicecenter tar emot beställningar från kunder, och förmedlas uppdragen till våra bärgare i hela landet. Det ger oss kontroll på hela larmkedjan och vi får ett ständigt kunskapsutbyte mellan vår serviceorganisation, kunder och bärgare ute i landet.
3

Flest stationer, flest fordon, dygnet runt

Assistancekåren utgår från 153 lokala och bemannade stationer som arbetar tillsammans, dygnet runt, i alla Sveriges kommuner. Vi är ca 1000 bärgare och har ca 500 strategiskt utplacerade bärgningsbilar, alla uppkopplade mot vår centrala larmcentral och trafikledning.
4

Vi är lokalt förankrade i hela Sverige

Assistancekårens bärgare har funnits i kommunen och på orten sedan länge. Det lokala kontaktnät som vi arbetat upp i hela landet blir ofta en värdefull tillgång varje gång du anlitar oss.
5

Du möts alltid av utbildad personal

Vår bärgningspersonal genomgår kontinuerligt utbildningar, bland annat har all personal som kör tungbärgare ett ADR-certifikat för farligt gods. Assistancekåren står bakom en nationell utbildning av bärgare i Sverige. Vi arbetar med lärlingar och har flera generationers kunskap och erfarenhet med oss.
6

Vi leder den digitala utvecklingen

ASSIST är vår digitala motor som ständigt utvecklas sedan lanseringen 2006. Systemet kontrollerar hela larmkedjan; från larm, fördelning av uppdrag via skärmar i våra fordon till dokumentering och ärendehantering. Digitala tjänster, kopplade till ASSIST, kvalitetssäkrar och ger nytta för uppdragsgivare och försäkringsbolag.
7

Samverkan mellan stationer, räddningstjänst och partners

Vår närvaro i hela Sverige och vårt kvalitetssäkrade arbetssätt gör oss till en viktig del av Sveriges räddningstjänst. Varje lokal station arbetar i sitt närområde men beroende på uppdrag och krav på utrustning så samverkar vi nationellt.
8

020-912 912 dygnet runt - Välj digitalt larm med positionering eller prata med vår larmpersonal

Digital In är vår senaste digitala tjänst. Ring 020-912 912, välj digital beställning och bekräfta din position. Bärgaren som är snabbast på plats får uppdraget, du får ett SMS med ankomsttid och telefonnummer till bärgaren, som snart hör av sig.
9

I varje fordon finns en arbetsskärm för trafikledning, information och kundservice

Vårt nationella verkstadsregister ger oss specifik och ständigt uppdaterad information om varje enskild verkstad. Våra bärgare har tillgång till den senaste informationen i sina fordon vilket gör att de kan kommunicera direkt med verkstaden när de lämnar skadeplatsen.
10

Assistancekåren består av 135 fristående företag som tillsammans har 99 % kundnöjdhet

Assistancekåren är lokala bärgare i hela Sverige. Varje station är ett eget engagerat företag, med stor lojalitet och stolthet till vår centralorganisation. Vår starka teamkänsla och varje bärgares enskilda engagemang har gett hela Assistancekåren en kundnöjdhet på 98,3%.
11

Samlad information om alla Sveriges verkstäder

Vårt nationella verkstadsregister ger oss specifik och ständigt uppdaterad information om varje enskild verkstad. Våra bärgare har tillgång till den senaste informationen i sina fordon vilket gör att de kan kommunicera direkt med verkstaden när de lämnar skadeplatsen.
12

Välorganiserad och kvalitetssäkrad bilbärgning

Assistancekåren följer ett kvalitetssäkrat arbetsflöde, från hur vi tar emot kunden, hur vi utför och dokumenterar varje uppdrag, till hur vi agerar på en skadeplats.

Bärgningsbil
TUNGBÄRGARE
KAPACITET: UPP TILL 60 TON

Tungbärgare är en bärgningsbil som används för att bärga och vinscha större fordon som lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner.

Kapacitet: Upp till 60 ton
Vikt: 25-30 ton
Vinsch: 15-35 ton

Bärgningsbil
FLAKBÄRGARE
KAPACITET: UPP TILL 60 TON

Flakbärgare är en bärgningsbil som används för att bärga och transportera fordon. De är utrustade med vinsch och i vissa fall med kran.

Kapacitet: Upp till 60 ton
Vikt: 7,5-25 ton
Vinsch: 6-20 ton

Bärgningsbil
GARAGEBÄRGARE
KAPACITET: 2,5 TON

Garagebärgare är en bärgningsbil som används där större bärgare inte kommer fram, som vid trånga passager i städer och på små vägar i skogen.

Kapacitet: 2,5 ton
Vikt: 3 ton
Vinsch: 4,5 ton