DYGNET RUNT
020-912 912

Terrängbärgare från Assistancekåren

.

Assistancekåren utför bärgning i svåråtkomig terräng

Vid speciella tillfällen kvävs bärgning på svåråtkomliga platser. Bärgning med terrängbärgare är en del av Assistancekårens arbete. Terrängbärgare är speciellt utformade för att kunna köra i svår terräng och på ojämna vägar. De är utrustade med fyrhjulsdrift och hög fjädring för att kunna ta sig fram på obanade vägar och i svår terräng.

Terrängbärgare används ofta för att bärga fordon som har kört av vägen eller hamnat i svårtillgängliga områden, till exempel på mindre vägar i skog eller på en åker. De är också använda vid katastrofer eller naturkatastrofer, där vanliga bärgare inte kan ta sig fram.

Assistancekårens terrängbärgare är utrustade med kraftfulla lyftdon och kranar för att kunna lyfta och flytta tunga fordon på ett säkert sätt. De är också utrustade med verktyg och utrustning för att kunna lossa och bärga bort skadade fordon.

.

Utbildade för bärgning i svår terräng och mindre vägar

En viktig faktor i bärgning med terrängbärgare är att kunna navigera i svår terräng på ett säkert sätt. Assistancekårens förare är utbildade och erfarna i att hantera terrängbärgare och utföra bärgningar i svår terräng. De tar hänsyn till såväl fordonet som omgivningen och arbetar för att minimera skador och förhindra ytterligare komplikationer.

Terrängbärgning är ofta komplex och kräver professionell kompetens och erfarenhet. Därför är det en stor fördel att låta kvalificerade bärgare från Assistancekåren för att utföra bärgningen.

 

Terrängbärgare från Assistancekåren