DYGNET RUNT
020-912 912

Assistancekåren - Hållbarhet tillsammans

Vi arbetar för hållbarhet i bärgningsbranschen genom kortare körsträckor, mindre köer på vägarna & hjälp via telefon

Med kortare körsträckor i hela landet bidrar våra kunder aktivt till hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är en viktig faktor inom bärgningsbranschen, och kortare körsträckor över hela landet kan bidra till att minska branschens miljöpåverkan. Genom att ha en snabb ankomsttid till olycksplatser och därmed minska köer minskar vi även bränsleförbrukning och utsläpp. Dessutom kan samarbete med andra organisationer som Assistancekåren bidra till ett mer hållbart arbete genom att samordna resurser och minska onödiga transporter. Genom att fokusera på hållbarhet och arbeta tillsammans kan bärgningsbranschen göra sin del för att minska miljöpåverkan.

.

1. Kortare körsträckor och ruttoptimering

Assistancekåren har bärgare som är strategiskt utplacerade i hela landet. Larmande kund positioneras alltid med rätt bärgare närmast skadeplatsen. Korta körsträckor är en viktig faktor när det kommer till att minska utsläpp och bränsleförbrukning. Genom att minska avstånden mellan destinationer så krävs det mindre bränsle för att ta sig dit. Detta minskar utsläppen av koldioxid och andra skadliga partiklar som påverkar miljön negativt. Genom att prioritera kortare avstånd och effektivare transporter kan vi minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid.


2. Snabb ankomsttid ger mindre köer

Assistancekåren har en hög stationstäthet i Sverige vilket innebär att de kan vara snabbare på plats vid olika typer av händelser. Detta innebär att Assistancekåren kan minska köbildning och onödiga utsläpp genom att snabbt hantera olika situationer. Korta körsträckor är också en fördel, eftersom de kan bidra till att minska trafikstockningar och förbättra trafikflödet. Detta kan ytterligare minska bränsleförbrukningen och hjälpa till att göra Assistancekårens arbete mer miljövänligt.


3. Phonefix – Vi löser problemet via telefon

Phonefix är en innovativ bärgningstjänst som möjliggör lösning av problem via telefon och minskar behovet av att åka till olycksplatsen. Tjänsten är till stor nytta för miljön eftersom onödiga körningar minskar och därmed utsläppen som dessa genererar. För att Phonefix-tjänsten ska vara kvalitativ krävs Assistancekårens kompetens, erfarenhet och lokalkännedom, så att problemen kan lösas på ett professionellt och effektivt sätt. Phonefix är ett viktigt steg mot en mer miljövänlig transportsektor, samtidigt som det bidrar till en snabb och smidig hantering av problem vid olyckor och skador.


4. Laddassistans – vi är en del av omställningen till elbilar

Med Laddassistans minskat elbilsägares oro för räckvidden. De vet att de alltid får snabb hjälp till nästa laddstation i hela landet. Försäkringen Laddassistans från Assistancekåren är en viktig del i omställningen från fossila drivmedel till elbilar. Genom att erbjuda snabb och pålitlig hjälp vid laddningsproblem, bidrar försäkringen till att elbilsförare kan känna sig trygga på vägarna och slipper oroa sig för räckvidden på batteriet. Detta är en viktig faktor för att fler ska våga och vilja köra elbil, och därigenom minska utsläppen från transportsektorn. Laddassistans försäkring innebär också att det blir enklare och mer bekvämt för elbilsförare att planera sina resor och undvika eventuella laddningsproblem. Det är därför viktigt med snabb hjälp vid eventuella problem, för att minska risken att elbilsförare återgår till fossila drivmedel på grund av oro för räckvidden.
Läs mer och teckna Laddassistans för 259 kr/år till din elbil här


5. Rätt bärgningsfordon till rätt typ av uppdrag direkt

Vårt samtal med larmande kund ger en uppdragsbeskrivning till våra bärgare. Närmast och bäst lämpade typ av bärgningsfordon används. Assistancekåren har en väl utbyggd infrastruktur och organisation som gör det möjligt att erbjuda olika typer av bärgningsfordon beroende på uppdragets behov. Detta innebär att Assistancekåren kan vara mer hållbara genom att inte använda större fordon än vad som krävs. Genom att anpassa fordonen efter uppdraget kan Assistancekåren minimera sin miljöpåverkan och samtidigt erbjuda en effektiv och professionell tjänst.