DYGNET RUNT
020-912 912

Assistancekåren är Sveriges största organisation inom vägassistans och bilbärgning

Assistancekåren har en historia i Sverige sedan 1947. Idag är vi redan framtidens välorganiserade bilbärgningsföretag, vi är digitaliserade, har personal och bärgare strategiskt utplacerade i hela landet.

Assistancekåren är lokalt förankrade i hela landet, där varje bärgares engagemang och kunskap under lång tid har gett oss och våra partners en kundnöjdhet på 98,3 %. Idag leder vi den digitala utvecklingen. Vi möter våra kunders krav och konsumenters beteenden när vi utvecklar våra tjänster. Vårt arbetsflöde är digitaliserat i alla steg, från larm via vår egen nationella larmcentral till uppdragshantering, dokumentation och uppföljning. Sammantaget ger det slutkunder en kvalitetssäkrad och förtroendefull upplevelse och lägre larmkostnader.

2018 - Larm och trafikledning i egen regi

2018 är ett betydelsefullt år. Vi inviger Assistancekårens nya nationella Servicecenter och trafikledning som från nu drivs i egen regi. Det innebär att vi från nu har total kontroll på hela larmkedjan och med det kan få ner larmkostnader och kan öka kvaliteten i vår service.

2018 - Lansering av Väghjälp och Digital In

Vi lanserar Assistancekåren Väghjälp, som nu är marknadens mest omfattande vägassistansförsäkring, gäller oavsett vem som kör fordonet och med oss som utförare.

Digital In färdigställs och implementeras. Det är vår digitala tjänst som gör det möjligt att larma via mobilen, bli positionerad med automatik, gå före i kön, få ett SMS med ankomsttid och få kontakt med bärgaren som är på väg.

2017 - Vi bygger Verkstadsregistret

Vår digitala tjänst Verkstadsregister introduceras och växer. All information om Sveriges verkstäder samlas och görs åtkomlig för alla bärgare. Från nu kan vi planera inkommande arbeten med verkstäder och förse försäkringsbolagen med rätt information.

2006/2012 - Alla fordon digitaliseras med Assist

2006 introduceras ASSIST, som är vår verksamhets digitala hjärta. Det är ett egenutvecklat IT-system som innefattar allt från larm till faktura och underlag till försäkringbolag.
2012 lanseras Assist G2. Det är en uppdatering av systemet med ett stort antal förbättringar som gör vårt arbete enklare och möjliggör bättre kundservice.

1999/2018 - Assistancekårens nya huvudkontor i Sundbyberg

1999 flyttas Assistancekårens huvudkontor till Sundbyberg. Verksamheten utvecklas och kvalitetssäkras i takt med digitalisering och ständigt förbättrade arbetssätt.
2018 byter huvudkontoret skepnad och får en ny inredning som bygger på Assistancekårens varumärke. Vi går från att vara ett huvudkontor till att att vara hela verksamhetens rödgula hjärta.

1992 - Assistancekåren bildas

1991 bildas MRF-Bärgarna och 1992 bildas Assistancekåren Sweden AB av så gott som samtliga tidigare Bärgningskåren-anslutna företag. Därmed tar Assistancekåren över verksamheten från Bärgningskåren och fortsätter att vidareutveckla Sveriges bärgnings- och bilassistanstjänster. 1997 köper Assistancekåren faktureringsföretaget DC Assistance och det vilande bolaget Bärgningskåren AB.

1965 - Bärgningskåren bildas

1965 bildas Bärgningskåren som är en avknoppning av den tidigare Räddningskåren. Verksamheten renodlas till bärgningstjänster, utvecklas och allt fler stationer etablerar sig i landet. Det här är grunden för den genuina lokala förankringen som vi ser idag, där många stationer haft ett ägande i flera generationer.

1947 - Räddningskåren bildas

Räddningskåren var pionjärerna som utvecklade bilbärgningstjänsten i Sverige. Från 1947 till i början av 60-talet var Räddningskåren en unik organisation som saknade motstycke någon annanstans i världen. Räddningskåren utförde då det mesta:

 • Bilbärgning och bilassistans
 • Ambulans- och sjuktransporter via bil, helikopter och flygplan.
 • Restvärdesräddning vid eldsvådor
 • Katastrofhjälp vid olyckor av alla slag
 • Grodmansuppdrag
 • Låsservice
 • Länspumpning
 • Hissreparationer
 • Service av värmepannor
 • TV- och radioreparationer
 • Förbandslåda

Företaget finansierades bl.a. genom försäljning av årliga abonnemang, t.ex. för bilbärgning. I mitten av 60-talet instiftades en ny lag för ambulansverksamhet. Samtidigt införde försäkringsbranschen en räddningsförsäkring för bilar. I och med detta ändrades förutsättningarna så radikalt för Räddningskårens verksamhet att företaget lades ned.

 

 

FÖLJ ASSISTANCEKÅREN PÅ TV

Följ oss i Vägens hjältar på Kanal 5 och i Frusna vägar på Kanal 3

Assistancekåren är där det händer och vår verklighet är ett ständigt drama. I TV-produktionerna Vägens hjältar och Frusna vägar kan du följa vårt arbete.