DYGNET RUNT
020-912 912

Väghjälp Tung Lastbil

Vägassistansförsäkring utan självrisk för åkerier som vill ha snabb professionell hjälp dygnet runt i hela Sverige.

Vägassistansförsäkring för tung lastbil från Assistancekåren

.

Väghjälp Tung Lastbil är en vägassistansförsäkring för Sveriges åkerier

.

Assistancekårens vägassistansförsäkring för tung lastbil är anpassad för åkerier och är utan självrisk. Försäkringen tecknas som en gruppförsäkring för ert åkeris alla aktiva verksamhetsfordon. För dig som åkare är det viktigt att veta att du får snabb hälp dygnet runt oavsett var du befinner sig, ooch gäller från Ystad i söder till Kiruna i norr, i tätort och på landsbygden. Dessutom har Assistancekåren strategiskt utplacerade bärgare och utrustning för alla typer av tunga fordon för att du ska vara säker på att få rätt hjälp snabbt. En förklaring till detta är att Assistancekåren har en nationell samordning av bärgare med trafikledning och utbildad personal, vilket medför att vi alltid är snabbt på plats och med rätt utrustning.

.

Ring 020-912 912. Du får snabbt hjälp med din tunga lastbil, oavsett var i landet du befinner dig.

  • Gruppförsäkring för åkeriets tunga lastbilar (minst 5 fordon).
  • Ankomsttid direkt och kontakt med bärgaren på väg.
  • Realtidsinformation från skadeplatsen för planering av arbete.
  • Gäller svenskregistrerade lastbilar med totalvikt över
  • 3 500 kg som omfattas av minst halvförsäkring.
    .

.
Teckna Väghjälp Tung Lastbil

Kontakta Assistancekåren Försäkringservice för mer information om hur du får Väghjälp Tung Lastbil till ditt åkeri.
Telefon: 010-550 10 31. E-post: forsakring@assistancekaren.se.


.

När du ringer 020 912 912 är Assistancekåren är snabbt på plats dygnet runt i hela Sverige med rätt bärgare och kvalificerad personal vid varje oförutsett stopp. Med vår nya vägassistansförsäkring Tung Lastbil slipper ni självrisk. Följdaktligen får ert åkeri alltid ankomsttid direkt, kontakt med bärgaren på väg samt realtidsinformation från skadeplatsen för planering av er verksamhet.

Proffesionell bärgning av tunga fordon minimerar skador

Assistancekåren har en lång erfarenhet av bärgning av tunga fordon i hela landet. För att poängtera värdet av vår nationella organisation så försäkrar du dig om att få samma hjälp i hela landet. Väghjälp Tung Lastbil är Assistancekårens vägassistansförsäkring för åkerier. Du vara säker på att minimera skador på fordon och lasten, för ditt åkeri är det ett stort värde i att det sker på rätt sätt och att bärgningen sker snabbt, men det ger dig ytterligare fördelar. Genom att Assistancekårens organisation samverkar, utbyter erfarenheter och arbetar med utbildning kan vi ge ditt åkeri kvalificerad hjälp för tunga fordon.

Tillkopplad trailer, släp eller vagn bärgas till lämplig uppställningsplats, vilket gör att försäkringen gäller ej för mobilkranar. Assistans i samband med kollision, dikeskörning och trafikolycka ingår inte i försäkringen.

Vårt utbud av vägassistansförsäkringar innefattar även Lätt lastbil och Personbil till ditt företag.

.

Frågor och svar om Väghjälp för Tung Lastbil

Vad erbjuder försäkringen för tyngre lastfordon?

Assistancekårens försäkring ger omfattande assistans dygnet runt för tyngre lastfordon i hela Sverige. Den täcker ett brett spektrum av oväntade händelser såsom motorfel, elektriska problem, och punkteringar. Försäkringen erbjuder professionell hjälp snabbt och effektivt, vilket är avgörande för att minimera driftstopp och säkerställa kontinuitet i transportverksamheten.

Hur tecknar jag försäkringen för mina större lastfordon?

Åkerier kan teckna försäkringen genom att kontakta Assistancekåren via telefon eller e-post. De erbjuder personligt anpassade lösningar som tar hänsyn till de specifika behoven för flottor av större lastfordon. Genom att välja rätt försäkringsskydd säkerställs optimalt stöd och skydd för de större transportfordonen.

Vilka större fordon omfattas av försäkringen?

Försäkringen är utformad för att täcka svenska lastbilar över 3 500 kg. Detta inkluderar ett brett spektrum av tyngre fordon, vilket gör den idealisk för åkerier som hanterar större transportfordon. Försäkringen är skräddarsydd för att möta de särskilda utmaningar som dessa större fordon innebär.

Hur hanteras bärgning av större transportfordon?

Assistancekåren erbjuder skräddarsydd och effektiv bärgning för större transportfordon vid skadeplatser. Med hjälp av avancerad teknik och realtidsinformation säkerställs att rätt resurser och utrustning skickas till platsen. Denna service är kritisk för att minska driftstörningar och snabbt återställa normal verksamhet för de tunga fordonen.

Täcker försäkringen trailers kopplade till större lastfordon?

Försäkringen erbjuder assistans inte bara för de större lastfordonen utan även för trailers och släp som är kopplade till dem. Detta omfattande skydd säkerställer att hela ekipaget, inklusive lastbilen och dess kopplade enheter, får nödvändig hjälp i en rad olika situationer.

Vilka incidenter med tunga lastbilar täcks av försäkringen?

Försäkringen erbjuder assistans för en rad olika problem som kan drabba tunga fordon, inklusive motorstopp, elektriska fel, och punkteringar. Detta säkerställer att åkerier får snabb och effektiv hjälp i olika situationer, vilket underlättar verksamheten och minimerar störningar.

Vad är maxersättningen för skador på tunga lastbilar?

Försäkringen erbjuder en maximal ersättning på 25 000 kr per skadetillfälle, vilket hjälper till att täcka kostnader relaterade till reparation och bärgning av tunga fordon. Denna ersättningsnivå är utformad för att lindra den ekonomiska bördan för åkerier vid oväntade händelser.

Hur ofta kan jag använda försäkringen för tunga lastbilar?

Försäkringen kan användas upp till två gånger per försäkringsår. Detta ger åkerier med tunga fordon en trygghet och flexibilitet, vilket är viktigt för att upprätthålla kontinuerlig drift.

Finns det undantag för vissa tunga fordon eller incidenter?

Försäkringen täcker inte mobilkranar och gäller inte för assistans vid kollisioner eller olyckor med tunga fordon. Det är viktigt för åkerier att vara medvetna om dessa undantag för att säkerställa fullständigt skydd.

Vad krävs för att ett åkeri ska teckna försäkringen för tunga lastbilar?

För att teckna försäkringen måste åkeriet ha minst fem tunga lastbilar. Denna specialanpassade försäkring ger åkerier med större fordon ett skräddarsytt skydd och stöd.