DYGNET RUNT
020-912 912

Vägassistansförsäkring för tung lastbil från Assistancekåren

.

Väghjälp Tung Lastbil är en vägassistansförsäkring för Sveriges åkerier

.

Assistancekårens vägassistansförsäkring för tung lastbil är anpassad för åkerier och är utan självrisk. Försäkringen tecknas som en gruppförsäkring för ert åkeris alla aktiva verksamhetsfordon. För dig som åkare är det viktigt att veta att du får snabb hälp dygnet runt oavsett var du befinner sig, ooch gäller från Ystad i söder till Kiruna i norr, i tätort och på landsbygden. Dessutom har Assistancekåren strategiskt utplacerade bärgare och utrustning för alla typer av tunga fordon för att du ska vara säker på att få rätt hjälp snabbt. En förklaring till detta är att Assitancekåren har en nationell samordning av bärgare med trafikledning och utbildad personal, vilket medför att vi alltid är snabbt på plats och med rätt utrustning.

.

Ring 020-912 912. Du får snabbt hjälp med din tunga lastbil, oavsett var i landet du befinner dig.

  • Gruppförsäkring för åkeriets tunga lastbilar (minst 5 fordon).
  • Ankomsttid direkt och kontakt med bärgaren på väg.
  • Realtidsinformation från skadeplatsen för planering av arbete.
  • Gäller svenskregistrerade lastbilar med totalvikt över
  • 3 500 kg som omfattas av minst halvförsäkring.
    .

.
Teckna Väghjälp Tung Lastbil

Kontakta Assistancekåren Försäkringservice för mer information om hur du får Väghjälp Tung Lastbil till ditt åkeri.
Telefon: 010-550 10 31. E-post: forsakring@assistancekaren.se.


.

När du ringer 020 912 912 är Assistancekåren är snabbt på plats dygnet runt i hela Sverige med rätt bärgare och kvalificerad personal vid varje oförutsett stopp. Med vår nya vägassistansförsäkring Tung Lastbil slipper ni självrisk. Följdaktligen får ert åkeri alltid ankomsttid direkt, kontakt med bärgaren på väg samt realtidsinformation från skadeplatsen för planering av er verksamhet.

Proffesionell bärgning av tunga fordon minimerar skador

Assistancekåren har en lång erfarenhet av bärgning av tunga fordon i hela landet. För att poängtera värdet av vår nationella organisation så försäkrar du dig om att få samma hjälp i hela landet. Väghjälp Tung Lastbil är Assistancekårens vägassistansförsäkring för åkerier. Du vara säker på att minimera skador på fordon och lasten, för ditt åkeri är det ett stort värde i att det sker på rätt sätt och att bärgningen sker snabbt, men det ger dig ytterligare fördelar. Genom att Assistancekårens organisation samverkar, utbyter erfarenheter och arbetar med utbildning kan vi ge ditt åkeri kvalificerad hjälp för tunga fordon.

Tillkopplad trailer, släp eller vagn bärgas till lämplig uppställningsplats, vilket gör att försäkringen gäller ej för mobilkranar. Assistans i samband med kollision, dikeskörning och trafikolycka ingår inte i försäkringen.

Vårt utbud av vägassistansförsäkringar innefattar även Lätt lastbil och Personbil till ditt företag.