DYGNET RUNT
020-912 912

Tungbärgare från Assistancekåren

.Assistancekårens

Assistancekårens Tungbärgare är strategiskt utplacerade i hela landet

Bärgning med tungbärgare är en viktig del av svensk yrkestrafik och finns strategiskt utplacerade i hela landet. Tungbärgare används ofta för att bärga bort fordon som har kört av eller blivit skadade på vägen. Assistancekåren är den organisation som helhetsansvarar för bärgningen av tunga fordon i Sverige med stategiskt utplacerade tungbärgare i hela Sverige. De har utbildade förare och medarbetare som är specialiserade på att hantera tunga fordon och utföra bärgningar på ett säkert sätt.

Att skydda fordon och last är en viktig del av arbetet

Assistancekårens tungbärgare är utrustade med olika verktyg och utrustning för att kunna utföra bärgningar av olika slag. De kan ha kran, lyftdon, vinsch för att lyfta och flytta tunga fordon, samt utrustning för att kunna lossa och bärga bort skadade fordon på ett säkert sätt.

Bärgning med tungbärgare är ofta en komplex process som kräver professionell kompetens och erfarenhet. Assistancekårens personal är utbildade för att utföra bärgningar på ett säkert sätt, med hänsyn till såväl fordonet som omgivningen.

Det är viktigt att bärgningen utförs på rätt sätt för att minimera skador på fordonet och för att undvika ytterligare komplikationer på vägen. Därför är det viktigt att låta professionella bärgare från Assistancekåren att utföra bärgningen.

Tungbärgning är en viktig del när ditt åkeri tecknar vägassistansförsäkringen Tung Lastbil.

.

Tungbärgare från Assistancekåren
Tungbärgare från Assistancekåren