DYGNET RUNT
020-912 912

Garagebärgare från Assistancekåren

.

Garagebärgare för personbilar och mindre fordon

En garagebärgare från Assistancekåren är ett fordon som används för att bärga personbilar och andra fordon som har blivit skadade eller har gått sönder på vägen. Bärgning med en garagebärgare kan ske på olika sätt, beroende på skadan eller problemet med fordonet.

En vanlig metod för bärgning med en garagebärgare är att använda en karm för att lyfta upp fordonet och flytta det till en säker plats, som en verkstad eller ett garage.

Assistancekåren har garagebärgare i hela landet

Det är viktigt att följa rätt procedur när man bärgar ett fordon med en garagebärgare, för att undvika skador på fordonet eller personskador. Detta innebär att man måste använda rätt utrustning och tekniker, och att man måste vara väl förberedd och följa säkerhetskrav.

Assistancekåren är en viktig del av landet infrastruktur och hjälper till att hålla trafiken igång genom att snabbt och säkert ta hand om problem med fordon på vägen. Deras garagebärgare är en viktig del av deras arbete och hjälper till att säkerställa att fordonen kan komma tillbaka på vägen så snabbt som möjligt.

 

Bärgningsfordonet Garagebärgare är vanliga vid vägassistansuppdrag

Garagebärgare som du ofta i tätbebyggda områden för att lyfta och ta med sig fordon. De är används vid vägassistans som punktering, låsöppning, hjälp på plats bränslebrist mm

.

 

Garagebärgare från Assistancekåren
Garagebärgare från Assistancekåren

.

 

Frågor och svar om garagebärgare

Vad är en Garagebärgare?

En garagebärgare från Assistancekåren är ett samlingsnamn på bärgarfordon som används för att bärga personbilar och andra fordon som har blivit skadade eller har gått sönder på mindre vägar, innerstadsmiljö och vid trånga passager.

När används en garagebärgare?

Garagebärgare är ett mindre och smidig bärgarfordon som används där traditionella bärgarfordon inte kommer fram. Exempel är mindre vägar i skogen, i innerstadsmiljö och vid trånga passager.

Vilka typer av fordon kan en garagebärgare hantera?

Garagebärgaren passar bärs till mindre bilar och motorcyklar. Fordonet är utrustat med vinsch och en plattform för hjul och framvagn som kan hissas upp och ned för att lyfta och transportera bilen.

Hur fort kan en garagebärgare komma till platsen efter att den har kallats?

Assistancekåren har garagebärgare strategiskt utplacerade i hela Sverige. Ankomsttiden kan variera beroende på bärgarens plats, trafikförhållanden och hur upptagen tjänsten är vid en viss tidpunkt. Genom samverkan inom Assistancekåren och geopositionering är bärgaren snabbt på plats.

Hur fungerar lyftmekanismen på en garagebärgare?

De flesta garagebärgare har en hydraulisk vinsch och en arm eller kran som kan justeras för att lyfta och flytta fordon.

Vad bör man tänka på när man anlitar en garagebärgare?

Man bör säkerställa att bärgaren har rätt utrustning och kapacitet för det specifika fordonet, och också kolla pris, försäkring och eventuella extra avgifter.

Kan garagebärgare bärga fordon under alla väderförhållanden?

Medan de flesta garagebärgare kan arbeta under en mängd olika förhållanden, kan extrema väderförhållanden som kraftiga snöfall eller översvämningar begränsa deras kapacitet eller säkerhet.