DYGNET RUNT
020-912 912

Förändringar i stationsnätet

Som ett led i det kvalitets- och varumärkesarbete som Assistancekåren drivit under de senaste åren, sa Assistancekåren innan sommaren upp samarbetsavtalen med sex medlemsföretag. Anledningen till uppsägningarna är att företagen under en längre tid visat upp en brist på samarbetsvilja och, i vissa fall, agerat illojalt mot Assistancekåren och/eller har inte följt väsentliga delar av samarbetsavtalens bestämmelser.

Inför uppsägningarna har de aktuella företagen getts flera möjligheter att korrigera felaktigheter och att visa samarbetsvilja. Trots detta har endast ett fåtal av företagen valt att korrigera sitt beteende. En dialog om fortsatt samarbete förs med de medlemsföretag som visat en vilja att förändra sitt agerande och tydligt visat att de vill vara en del av Assistancekåren även fortsättningsvis.

Samarbetet med de berörda medlemsföretagen kommer att löpa på som vanligt under den tolv månader långa uppsägningstiden. Kunder och samarbetspartners ska således inte påverkas. Det är Assistancekårens förhoppning att de pågående dialogerna leder till att något eller några av de uppsagda medlemsföretagen fortsätter att vara en del av Assistancekåren. Samtidigt måste Assistancekåren parallellt med detta arbete utvärdera potentiella nya aktörer för de områden som berörs om något eller några av medlemsföretagen lämnar i juli nästa år. Assistancekåren ser ljust på framtiden med nya aktörer som vill ta sig an Assistancekårens roll som åtgörare på vissa orter.

”Man ska inte se någon dramatik i detta. Assistancekåren är landets ledande och största rikstäckande kedja inom vägassistans, bärgning och annan akut bilservice. Under de senaste åren har vi genomfört ett omfattande omstrukturerings- och effektiviseringsarbete för att genom kvalitetssäkring och varumärkesarbete ytterligare öka våra medlemsföretags kvalitet och service vilket bidrar till en välskött och effektiv verksamhet. Dock är en kedja inte starkare än dess svagaste länk. Således ska dessa uppsägningar av vissa medlemsföretag ses som ett led i detta arbete som är både konsument och beställare tillgodo”, säger Mats Nilsson, vd för Assistancekåren Sweden.

Beslutet om att säga upp vissa medlemsföretag är enhälligt taget av styrelserna i både Assistancekåren Sweden AB och MRF-Bärgarnas förening.

”Successivt har vi kunnat utveckla och inte minst kvalitetssäkra vårt kunderbjudande. Allra senast har vi öppnat en egen larmcentral för att förbättra vår kundservice samtidigt som vi kan korta ställtiden från utlarmning till åtgörande. Det är sådant som uppskattas av både enskilda kunder och globala beställare av vägassistanstjänster”, förklarar Tobias Lundberg, styrelseordförande Assistancekåren, och P-A Falk, ordförande MRF-Bärgarnas förening, i ett gemensamt uttalande.

Vid eventuella frågor kring detta, tar vi emot frågor och synpunkter via mail:

kansli@assistancekaren.se