DYGNET RUNT
020-912 912

Sensor Försäkring väljer Assistancekåren som samarbetspartner

Sensor Försäkring är en försäkringsagentur med säte i Luleå. Deras målsättning är att erbjuda enkla, prisvärda och pålitliga försäkringslösningar till privatpersoner och företag i Sverige. I och med samarbetet med Assistancekåren kan de säkerställa att kundrelationen alltid sätts i fokus längs Sveriges vägar.

Sensor försäkring väljer Assistancekåren som leverantör för att hålla kunden i fokus och leverera service i världsklass

Sensor Försäkring står för ett högt kundfokus och en personlig service i världsklass, vilket Assistancekåren i högsta grad har motsvarat för våra gemensamma kunder. Sensor ser samarbetet som ett långsiktigt och vinnande koncept.

Oskar Norman | Skadechef, Sensor försäkring

 


.

Vi välkomnar Sensor försäkring som partner till Assistancekåren

”Vi är glada att Sensor Försäkring valt oss som leverantör. Genom våra snabba ankomsttider och kundanpassningar är vi säkra på att vi kommer leva upp till Sensor Försäkrings högt ställda krav”

Mats Nilsson | VD, Assistancekåren Sweden AB