DYGNET RUNT
020-912 912

Varning för DinBilGaranti – Källa: Konsumentverket

Varning för DinBilGaranti! European Warranties marknadsför fordonsgarantier genom att skicka brev direkt till konsumenter under varumärket DinBilGaranti. I själva verket är det marknadsföring i form av ett erbjudande. Konsumentverket har tagit emot många anmälningar mot företaget.

Varning för DinBilGaranti.
European Warranties är ett bolag registrerat i Storbritannien som marknadsför fordonsgarantier genom att skicka brev direkt till konsumenter under varumärket DinBilGaranti.

Konsumentverket har tagit emot många anmälningar mot företaget.

Brevet som skickas till konsumenter är utformat som en faktura och avser en förlängning av konsumentens befintliga skydd i ytterligare fem år efter att konsumentens fabriksgaranti har slutat gälla.I själva verket är det marknadsföring i form av ett erbjudande.

I o m att erbjudandet är utformat som en faktura rörande förlängning av ett tidigare skydd, vilseleds många konsumenter att betala i tron om att det är en garanti från tillverkaren av fordonet. Vid betalning binds konsumenten i minst ett år med en hög årskostnad upp till flera tusen kronor.

https://www.konsumentverket.se/aktuellt/varningslistan/dinbilgaranti/


Datum: mars 17, 2023 Tid: 15.45