DYGNET RUNT
020-912 912

.

Hur kan vi göra TFF-metoden effektiv i verkligheten?

TFF metoden är skapad för att Polis och Räddningstjänst kan ringa ett nummer när utländska eller oförsäkrade fordon ska bärgas, och på så sätt snabba upp beställningen av bärgningsbil. På grund av att en enskild part på marknaden har ansvaret för larmhanteringen, så får denna part även använda sitt egna nätverk av bärgningsbilar.

Med dagens modell utesluts Assistancekåren därför helt från marknaden som sker via TFF gällande oförsäkrade och utländska fordon. Det är ofta kostsamma uppdrag som utöver det eskalerar med ökad ankomst- och utförandetid. Det medför att den önskade effektiviteten stannar vid larmsamtal och administration.

Konsekvensen är att vägar blir avstängda i onödan, ökade samhällskostnader orsakat av bland annat köer samt problem för polis och räddningstjänst som ofta får vänta länge på att den bärgaren, som enligt TFFs larmcentral ska ha jobbet, kommer fram.
.

Så här fungerar TFF-metoden idag


 • Polis och Trafikverket ska kunna ringa ett nummer, för att på ett konkurrensneutralt sätt beställa bärgare.
 • Bärgarna ska få en garanti på betalning, även om fordonet saknar försäkring eller är utlandsregistrerat.
 • I det fall fordonet saknar trafikförsäkring, eller är utlandsregistrerat, så betalar TFF, om bilägaren vägrar.

.

Verklig effektivitet innefattar även bärgningen


Assistancekåren står med resurser på plats i hela landet. Vi ser dagligdags hur vi kunnat påverka köer, kökrockar, samhällskostnader och konsekvenser, ofta i väntan på andra aktörer eller lång utförandetid. Assistancekåren vill vara en konkurrensneutral del av TFF-metoden, tillföra kompetens och förbättra för svensk räddningstjänst med:

 • Direkt information om ankomsttid
 • Snabb ankomsttid i hela landet
 • Strategiskt utplacerade fordon och utrustning
 • Utbildad personal
 • Samordning
 • Bilder från skadeplatsen
 • Kontroll på verkstäder

.

Förslag på hur TFF blir effektivare med Assistancekåren


 • Ett förslag är att polisen får fortsätta ringa samma nummer men får då fyra knappval, ett för varje bolag som anses vara rikstäckande.
 • Vi diskuterar gärna andra förslag.
 • Bärgningsbolaget får tydliga krav på redogörelse kring vilka resurser som finns, både gällande fordon och personal.
 • Bärgningsbolaget får tydliga rutinbeskrivningar.
 • Tider rapporteras regelbundet och transparent till TFF för uppföljning, där regelbundna möten införs med TFF och samtliga fyra inblandade bärgningsbolag.

 

 • Vanligt är att Polis och räddningstjänst tror att de är skyldiga att använda dagens TFF metod. I praktiken skulle de idag kunna välja. En uppgift säger att Polisen i Västra Götaland och Halland skrivit under på TFF-Metoden, vilket i så fall exkluderar Assistancekåren helt.
 • Det saknas transparens gällande TFFs upphandlade larmcentral, och ingen kan riktigt svara på hur länge avtalet med denna aktör sträcker sig.
 • Det kan inte vara meningen att samhället får även finna sig i att den organisation som har flest resurser på flest platser helt och hållet uteblir.

 

Vi arbetar nu för att Assistancekåren ska bli en självklar del av TFF-metoden.

 

Mats Nilsson

Vd, Assistancekåren Sweden AB