DYGNET RUNT
020-912 912

ISO 9001 uppdaterat – vårt kvalitetsarbete är säkerställt

Årets revision av Assistancekåren Sweden ABs kvalitetsledningssystem ISO 9001 är nu färdig och signerad. Revisionen var en så kallad omcertifiering då det har gått tre år sedan först gången vi certifierade oss för ISO 9001.

ISO 9001 uppdaterat – vårt kvalitetsarbete är säkerställt

Årets revision av Assistancekåren Sweden ABs kvalitetsledningssystem ISO 9001 är nu färdig och signerad. Revisionen var en så kallad omcertifiering då det har gått tre år sedan vi första gången certifierade oss för ISO 9001.

– Vårt ständigt pågående kvalitetsarbete känns tryggt och stabilt, revisionen sker en gång om året och följer vår långsiktiga plan. En anledning till att det känns tryggt är för att vi passerade revisionen med väldigt fina kommentarer från vår revisor, säger Ninni Westerlund som ansvarar för certifieringen på Assistancekåren Sweden AB.

Under de tre år som gått sedan certifikatet utfärdades för första gången har vårt nationella servicecenter tillkommit och personalstyrkan på huvudkontoret har ökat från 12 till ca 50 personer. Det har så klart inneburit en utmaning i sig, men har gått över all förväntan fortsätter Ninni, som menar att en stor del av framgången beror på att vi har knutit till oss kompetent och erfaren personal.

Genom vårt nya servicecenter med larmhantering så har nu Assistancekåren möjlighet att äga hela kedjan, från larm till faktura. För arbetet med ISO 9001 innebär det nu att vi levererar kvalité hela vägen, från första samtal till slutkund.

– Det känns väldigt bra att vi är klara med den förhållandevis omfattande uppdateringen av vårt ledningssystem. Nu arbetar vi vidare för att våra uppdaterade och säkerställda rutiner ska ge fördelar för våra kunder och partners, säger Mats Nilsson vd på Assistancekåren Sweden AB.

Assistancekåren Sweden AB och vår organisation är och ska vara kvalité, vi ska sträva efter att alltid överträffa våra kunders, bärgarnas och våra kunders kunders förväntningar!

Mer om ISO 9001: https://www.sis.se/iso9001/dettariso9001/