DYGNET RUNT
020-912 912

Kvalitén på Sveriges vägnät – Nu är M Sveriges rapport klar

M Sveriges vägombud har granskat kvaliteten på 83 700 km av Sveriges statliga vägnät. Undersökningen har genomförts av M Sveriges vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer i M Sveriges lokalklubbar. Assistancekåren är en av flera partner som hjälper till med de fordon som gör undersökningen möjlig, och nu finns rapporten att ladda ner på M Sveriges hemsida.

M Sveriges vägombud har granskat kvaliteten på 83 700 km av Sveriges statliga vägnät. Undersökningen har genomförts av M Sveriges vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer i M Sveriges lokalklubbar. Assistancekåren är en av flera partner som hjälper till med de fordon som gör undersökningen möjlig, och nu finns rapporten att ladda ner på M Sveriges hemsida.
– Rapporten ger oss som arbetar på vägarna värdefull information. Det är fantastiskt vilket engagemang som finns hos M Sveriges medlemmar ute i landet, det är något vi uppskattar mycket säger Mats Nilsson, vd för Assistancekåren Sverige.
– Vår granskning visar det svenska vägnätet generellt har hög standard. Samtidigt ser vi att skillnaden i vägkvalitet är stor mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen. Stockholms län har hamnat längre ner på listan än tidigare år. Det tyder på Trafikverket inte hinner med sitt underhållsansvar när trafiken ökar, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på M Sverige.

Den 13 maj i år bytte Motormännen namn till M Sverige, läs mer här