DYGNET RUNT
020-912 912

Assistancekåren tar nästa steg inom TMA och säkerhet på vägarna

ATA Hill & Smith har ingått avtal med Assistancekåren om att samtliga skyddsfordon (TMA) som ATA förfogar över ska tas över av Assistancekåren från den 1 jan 2022. ATA kommer fortsätta vara en aktör som samordnar och levererar helhetslösning av trafikanordningsmaterial och tjänster med den skillnaden att samtliga TMA relaterade tjänster kommer utföras av Assistancekåren. Partnerskapet sker som ett led i ATA:s tidigare fattade beslut om en tydligare strategisk fokusering på kärnverksamheten i Sverige.

Kommentar från ATA:s vd Peter Bäckström

− Vi arbetar varje dag för att värna liv och vår miljö. För att öka kvaliteten och minska miljöpåverkan på vår leverans är det viktigt att vi hela tiden ser över vilken lösning som bäst ger den effekten. Skärpt arbetsmiljöansvar och kravet på säkrare arbetsplatser och för kunderna ökad tillgänglighet, ställer krav på en transportledning som skapar en effektiv och miljösmart transportsamordning. Vi ser att Assistancekårens långsiktiga arbete, höga kvalitet, långa erfarenhet och goda anseende är en perfekt partner för oss i det arbetet, samtidigt som att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar säger ATA:s vd Peter Bäckström

Kommentar från Assistancekårens vd Mats Nilsson

Assistancekåren arbetar i en utsatt miljö längs alla Sveriges vägar. Vi ser också ett ökat intresse för säkerhet, minimerad köbildning och konsekvenser på skadeplatser. För att skydda oss, haverister och möta efterfrågan är vår omfattande satsning på TMA-verksamheten en viktig del i vårt totalkoncept.
Genom Assistancekårens samarbete med ATA sammanför vi erfarenheter och ett gemensamt kvalitetsarbete. Vi tar nu ett stort steg framåt i vår ambition att erbjuda TMA i hela landet för akut bärgning, planerade arbeten och händelser som är i behov av skydd längs våra vägar, säger Assistancekårens vd Mats Nilsson

Affären förväntas vara avslutad innan årets slut.

Ladda hem pressrelease här