Ring för bilbärgning och vägassistans dygnet runt på 020-912 912.
Ha position (se Google maps) och registreringsnummer till hands.

Vårt Servicecenter förmedlar ditt uppdrag till rätt bärgare i hela landet. Vi har uppgifter om ditt fordon, ägare, vägnät, försäkringsbolag, verkstäder mm. Sverige dygnet runt: 020 – 912 912. Europa dygnet runt: +46 8 627 57 57
Hitta lokal bärgare Information in other languages

DYGNET RUNT
020-912 912

Vi samlar tillverkare av bärgningsfordon från hela Europa

Tillverkare av bärgningsfordon från hela Europa samlades åter i Stockholm i slutet av maj tillsammans med hela Assistancekåren.

Assistancekåren bjuder varje år in tillverkare av bärgningsfordon från hela Europa tillsammans med övriga leverantörer till branschen. Som vanligt förläggs årets stämma under samma dagar vilket gör att representanter från Assistancekårens stationer i hela Sverige finns på plats.

– Det här ger oss en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och bidra till utvecklingen av framtidens bilbärgning, säger Mats Nilsson, vd på Assistancekåren Sweden AB. Vi arbetar för att ständigt ligga i framkant, och med fokus på hela Sverige. Att samla kompetens på det här sättet är en del i vårt strategiska arbete, avslutar Mats.