DYGNET RUNT
020-912 912

Gröna kortet - Gäller Vägassistans Premium i Europa

 

 

Gröna kortet gäller när du har Assistanckåren Premium i och åker i Europa

Trafikförsäkringen gäller i det land där ditt fordon är registrerat, men med Gröna kortet gäller det även i andra länder. Det garanterar dig rätt till ersättning om du drabbats av skada som orsakats av ett utländskt fordon.

Gröna kortet gäller när du har Assistanckåren Premium i och åker i Europa. Trafikförsäkringen gäller i det land där ditt fordon är registrerat, men med Gröna kortet gäller det även i andra länder. Det garanterar dig rätt till ersättning om du drabbats av skada som orsakats av ett utländskt fordon.

Green Card-systemet göra det enklare att resa mellan länder utan att behöva köpa tilläggsförsäkring

Gröna kortet är ett försäkringsbevis som krävs för fordon som körs i vissa europeiska länder. Kortet fungerar som bevis på att ett fordon är försäkrat och att föraren har den lägsta försäkringsnivå som krävs enligt lag i det land där fordonet framförs. Gröna kortet utfärdas av förarens försäkringsbolag och gäller under en viss tid, vanligtvis ett år. Kortet krävs vanligtvis för fordon som körs i länder som inte är en del av EU eller EES, men det kan också krävas för fordon som körs i vissa EU- eller EES-länder, beroende på lokala lagar. Green Card-systemet är utformat för att göra det enklare för förare att resa mellan länder utan att behöva köpa tilläggsförsäkring. Det hjälper också till att säkerställa att alla förare på vägen har den lägsta försäkringsnivå som krävs enligt lag.

 

Här behöver du gränt kort

Karta över länder där du behöver grönt kort repsektive där din svenska trafikförsäkring gäller.