DYGNET RUNT
020-912 912

.
TFF:
Fokus måste vara på Polisens verkliga arbetssituation

.

TFF metoden är skapad för att Polis och Räddningstjänst kan ringa ett nummer när utländska eller oförsäkrade fordon ska bärgas, och på så sätt snabba upp beställningen av bärgningsbil. SOS International har idag ansvaret för TFFs larmhantering och får använda sitt egna nätverk av bärgningsbilar, vilket medför att Assistancekåren utesluts från marknaden som sker via TFF gällande oförsäkrade och utländska fordon. Konsekvensen blir ökade samhällskostnader och resurskrävande för polisen. 

I samband med TFF-metoden publicerar SOS International en text

”Det som nästan alla är överens om är att Polismyndigheten enbart skall beställa bärgare när bilägaren/föraren inte själv kan göra detta. Men vilka parametrar är det som är viktiga när polisen skall göra detta:”

 • Snabb framkörningstid
 • Att bärgaren har rätt resurser
 • Konkurrensneutralitet
 • Att bärgaren har avtal med försäkringsbolaget

.

Vi vill gärna förtydliga, från verkligheten i Sverige

SOS International artikel sätter kanske fingret på något större, det vill säga den verklighet som finns bakom orden rikstäckande, snabb framkörningstid och resurser inom svensk bärgningsbransch. Assistancekåren tar ansvar för säkerställd och effektiv bärgning i hela Sverige och arbetar för jämförelser, tranparens och uppföljning av konsekvenser.

 • Vad betyder Rikstäckande?
  Assistancekåren har 130 bemannade, samverkande digitalt sammanlänkade stationer, och bärgar från alla orter i hela Sverige. Andra bärgningsorganisationer kallar sig rikstäckande med betydligt färre stationer, eller enskilda bärgare. I flera fall bemannas flera orter med samma bärgarfordon.
 • ”Snabb inställelsetid” – lägg till: med rätt fordon och utförandetid
  Inställelsetid är när den bärgare som kan utföra uppdraget är på plats (inte en mindre ”vaktbil”). Slutförandetid är när den lämnar platsen. Konsekvensen, samhällskostnaden och polisens verklighet är båda sammantaget, vilket sällan redovisas.
 • ”Att bärgaren har rätt resurser” – Ska det vara med eller utan skillnader i landet?
  Assistancekåren har strategiskt utplacerade fordon, utrustning, utbildad personal och samordning i hela landet. Assistancekåren kan med det säkerställa varje uppdrag på alla platser i landet.
 • ”Konkurrensneutralitet” med TFF-metoden, utan Assistancekåren
  TFF metoden är skapad för att Polis och Räddningstjänst kan ringa ett nummer när utländska eller oförsäkrade fordon ska bärgas, och på så sätt snabba upp beställningen av bärgningsbil. SOS International har idag ansvaret för TFFs larmhantering och får använda sitt egna nätverk av bärgningsbilar, vilket medför att Assistancekåren utesluts från marknaden som sker via TFF gällande oförsäkrade och utländska fordon. Det är ofta kostsamma uppdrag som utöver det eskalerar med ökad ankomst- och utförandetid.

 

Hur ser verkligheten ut med TFF-metoden idag?

Assistancekåren hamnar ofta på skadeplatser när fler fordon är inblandade. I de fallen kan vi se hur ”snabb ankomsttid” och ”rätt resurser” kan betyda olika mellan Assistancekåren och TFF-ansluta bärgare.

 • Det är skillnad på ankomsttider, och ankomsttider med rätt resurs
  En TFF-bärgare kan ha lägre körsträckor, ankomsttid (ibland med mindre ”vaktbil” som inte kan utföra uppdraget). Tillsammans med utförandetid ger det en totalkostnad och konsekvenser.
 • Vad händer när det är två olyckor samtidigt i samma upptagningsområde?
  Den ena olyckan kan få vänta, konsekvenserna och polisens resurstid på plats blir längre.
 • Vad kostar bilköer och polisens resurser samhället?
  Vad kostar det när polisen får vänta, när saltbilen inte kommer fram, när bilister inte kommer i tid till sina arbeten?

.

Assistancekåren arbetar för att vara Polisens resurs och en självklar del av TFF-metoden.

 

.