DYGNET RUNT
020-912 912

Ring 020 912 912 dygnet runt

Vi positionerar dig med vår närmsta lokala bärgare.

Assistancekåren bärgning & vägassistans. Vi positionerar dig under samtalet och du får ankomsttid direkt. Gäller alla försäkringsbolag.

Assistancekåren Bollnäs

Lindbergs Bärgningstjänst AB

Telefon: 0278-127 07
Sverige dygnet runt: 020-912 912
Adress: Skidvägen 9,821 30 Bollnäs
Email: 21-14@assistancekaren.se
Bärgare station: 21-14 Assistancekåren Bärgning & Vägassistans i Bollnäs

Assistancekåren i Bollnäs – Bärgning, vägassistans och fordonstransporter

Assistancekåren i Bollnäs är det självklara valet när det gäller vägassistans och bärgning i Bollnäs och dess omkringliggande områden. Med gedigen erfarenhet inom bärgning och vägassistans har vi skapat en fordonsflotta som inkluderar tungbärgare och flakbärgare för att snabbt och effektivt hjälpa både privatpersoner och yrkesförare.

Vi förstår vikten av att vara väl förtrogna med de lokala vägarna, kända platserna och trafikförhållandena i Bollnäs och dess omgivningar. Bollnäs är känt för sina välbesökta platser som Gammelgården och den vackra Ljusnan, och vår service sträcker sig även till närliggande områden som Hudiksvall, Söderhamn och andra grannorter vid behov.

020-912 912 – Tillgängliga dygnet runt, året om

Oavsett tid på dygnet eller årstid kan du alltid lita på Assistancekåren i Bollnäs för snabb och pålitlig vägassistans och bärgning. När du kontaktar oss kan du förvänta dig snabb hjälp. Vi håller dig informerad om när vår bärgare förväntas vara på plats, och du har direktkontakt med vår bärgare under hela processen. Detta säkerställer omedelbar assistans vid tekniska problem, punktering, låsöppning, bränsleproblem eller när du behöver hjälp med att komma loss eller transportera ditt fordon.

Vägarna i Bollnäs och dess omgivningar, inklusive väg 83, väg 50 och länsvägar som länsväg 296 och länsväg 2961, utgör de vitala förbindelserna som knyter samman olika delar av staden och de många kända platserna som Ljusdals kyrka, Bollnäs kulturhus och den vackra Voxnan. Vi är här för att säkerställa att du når din destination säkert och att du får den hjälp du behöver, precis när du behöver den som mest.

Assistancekåren tjänster gäller oavsett vilket försäkringsbolag du har

Oavsett vilket försäkringsbolag du har kan du alltid lita på Assistancekåren i Bollnäs. Vårt dedikerade team står till ditt förfogande dygnet runt. Vi är redo att erbjuda bärgning och vägassistans närhelst behovet uppstår, oavsett om du är yrkesförare eller privatperson. Vi är din pålitliga partner på vägarna i Bollnäs och dess omgivningar.

Vi tackar dig för att du väljer Assistancekåren i Bollnäs för din vägassistans och bärgning. Vi finns här för dig när du behöver oss som mest.

Assistancekåren består av 150 lokala stationer som samverkar i hela landet. Varje bärgare inom Assistancekåren är uppkopplad och geopositionerad via vårt ärendehanteringsystem Assist och Assist Hero, där varje uppdrag fotas och dokumenteras. Vårt nationella Serviccenter 020-912 912 samordnar alla uppdrag med rätt bärgarfordon i hela landet. Det gör att du som kund får snabb hjälp dygnet runt oavsett var du befinner dig i Sverige.

Assistancekårens tjänster som gäller i hela Sverige

Assistancekårens bärgare kör upp personbil på flakbärgare i Stockholm

Bilbärgning

Bilbärgning av alla fordonstyper som personbil, elbil och yrkesfordon. Beroende av fordonstyp utför vi bärgning med tungbärgare, flakbärgare eller garagebärgare.

Tungbärgare från Assistancekåren används för bärgning av lastbilar, bussar och tunga yrkesfordon.

Tungbärgning

Bärgning av större fordon för Sveriges yrkestrafik. I Gävleborgs län samordnas insatser av våra bärgare genom samverkan med närliggande stationer inom Assistancekåren.

Tungbärgning

Vägassistans

Du får snabbt hjälp på vägen dygnet runt i hela landet med bärgning, vid punktering, starthjälp, låsöppning, bränslebrist, nyckelöppning, feltankning och hjälp på plats.

Vägassistans av tung lastbil med Assistancekåren

Väghjälp Tung Lastbil

Vägassistansförsäkring tar bort självrisk för åkerier med fler än 5 fordon. Ingår gör motorstopp, elektriska fel, drivmedelsbrist, låsöppning feltankning, punktering eller fel i tryckluftssystem och hydraulik. Kontakta forsakring@assistancekaren.se

Flakbärgare från Assistancekåren. Det är den vanligaste typen av bärgarfordon och finns på de flesta orterna i Sverige och används både till bilbärgning, fordonstransport och vägassistans.

Fordonstransport

Förbokade och akuta fordonstransporter i hela landet. Vi transporterar personbilar, yrkesfordon i alla storlekar, specialfordon, MC och utför båttransporter.

Fordonstransport

UpTimes för bilverkstäder

Bilverkstäder får information i realtid från skadeplatsen och kan välja när bärgaren ska leverera skadade fordon direkt till verkstaden eller via lokala uppställningsplats och välja ny leveranstid.

Frågor och svar om bärgning och vägassistans i Bollnäs

Vilka unika utmaningar står bilister i Bollnäs inför under vintermånaderna som gör vägassistans särskilt viktig?

I Bollnäs står bilister inför utmaningar som isiga vägar och kraftig snöfall, vilket ökar risken för olyckor och fordon som fastnar. Vår vägassistans är därmed oerhört viktig för att snabbt kunna bistå med bogsering och säkerhet längs vägarna. Vi ser till att vara extra beredda under dessa månader för att kunna erbjuda omedelbar hjälp.

Hur samarbetar Assistancekåren i Bollnäs med lokala myndigheter för att säkerställa snabba insatser vid olyckor längs v 83 och v 50?

Vi har ett nära samarbete med lokala myndigheter och räddningstjänsten för att säkerställa snabba och effektiva insatser vid olyckor på v 83 och v 50. Genom samverkan ser vi till att vara väl förberedda för att agera snabbt när olyckor inträffar.

Hur påverkar de unika väderförhållandena i Gävleborgs län behovet av bilbärgningstjänster i området?

Gävleborgs län präglas av skiftande väderförhållanden som kraftiga snöfall och plötsliga temperaturväxlingar, vilket leder till ett ökat behov av bilbärgning. Vi anpassar våra tjänster och beredskap för att möta dessa utmaningar, vilket innebär att vi alltid är redo att bistå bilister som påverkas av de svåra väderförhållandena.

På vilket sätt bidrar Assistancekåren i Bollnäs till en ökad trafiksäkerhet i regionen?

Vi bidrar till ökad trafiksäkerhet genom att snabbt avlägsna fordon från farliga platser på vägen, erbjuda teknisk assistans och genom att aktivt delta i lokala trafiksäkerhetsinitiativ. Genom vårt arbete minskar vi risken för sekundära olyckor och bidrar till en säkrare trafikmiljö för alla.

Vilka är de vanligaste orsakerna till att bilister i Bollnäs området ringer efter vägassistans?

De vanligaste orsakerna inkluderar fordon som fastnat på grund av snö och is, batteriproblem under kalla perioder samt olyckor orsakade av halt väglag. Vi är utrustade och redo att hantera dessa situationer för att hjälpa bilister att komma vidare på ett säkert sätt.

Hur förbereder sig Assistancekårens team i Bollnäs för de utmanande vägförhållandena under våren och hösten?

Vårt team förbereder sig genom att regelbundet underhålla och uppgradera vår utrustning samt genom att genomgå utbildning för att hantera skiftande och oförutsägbara vägförhållanden under våren och hösten. Detta säkerställer att vi kan erbjuda effektiv hjälp oavsett väder.

Finns det några specifika tjänster som erbjuds av Assistancekåren i Bollnäs för turister som besöker regionen?

För turister som besöker regionen erbjuder vi skräddarsydda assistanstjänster, inklusive turistvägledning i händelse av fordonshaveri samt snabb hjälp vid olyckor eller andra problem på vägen. Vi ser till att våra turister känner sig trygga när de utforskar vår vackra region.

Vilka miljövänliga initiativ har Assistancekåren i Bollnäs för att minska sitt koldioxidavtryck?

Vi är engagerade i miljövänliga initiativ genom att optimera våra körsträckor för att minska utsläppen, och vi strävar efter att använda hållbara material och metoder i vår verksamhet. Detta bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck.

Hur hanterar Assistancekåren i Bollnäs situationer där vilda djur involverats i trafikolyckor?

I händelse av olyckor som involverar vilda djur arbetar vi nära med polis och viltvårdare för att säkerställa en snabb och human hantering av situationen. Vi prioriterar säkerheten för både människor och djur och ser till att vidta lämpliga åtgärder för att minimera lidande.

Hur utbildas Assistancekårens personal i Bollnäs för att hantera de särskilda utmaningarna i området?

Vår personal har kännedom om lokal geografi, specifika vägförhållanden och effektiv hantering av de unika utmaningarna i området. Detta säkerställer att vi kan erbjuda den bästa möjliga servicen och snabbt hantera alla situationer som uppstår.

Hur anpassar sig Assistancekåren i Bollnäs för att snabbt kunna erbjuda hjälp under extrema väderförhållanden som stormar och snöoväder?

Vi anpassar oss genom att ha hög beredskap med extra resurser under vädermässigt utmanande perioder, och genom att följa noggranna väderprognoser för att kunna förutse och planera för extrema väderförhållanden. Detta gör att vi kan agera snabbt och effektivt för att hjälpa dem som påverkas av stormar och snöoväder.

Assistancekåren på Instagram