Ring för bilbärgning och vägassistans dygnet runt på 020-912 912.
Ha position (se Google maps) och registreringsnummer till hands.

Vårt Servicecenter förmedlar ditt uppdrag till rätt bärgare i hela landet. Vi har uppgifter om ditt fordon, ägare, vägnät, försäkringsbolag, verkstäder mm. Sverige dygnet runt: 020 – 912 912. Europa dygnet runt: +46 8 627 57 57
Hitta lokal bärgare Information in other languages

DYGNET RUNT
020-912 912

Assistancekåren Lindesberg

Örebrobärgarna AB

Telefon: 0581-162 60
Sverige dygnet runt: 020-912 912
Adress: Transportgatan 4 , 702 27 Örebro
Email: 18-10@assistancekaren.se
Hemsida: https://orebrobargarna.se/

Bilbärgning Lindesberg
Från Örebro åker en bärgare snabbt till Lindesberg om stöttning behövs.
Så om du får ett fordonshaveri i Lindesberg, ring Assistancekåren, dygnet runt!