DYGNET RUNT
020-912 912

Ring 020 912 912 dygnet runt

Vi positionerar dig med vår närmsta lokala bärgare i Arlanda.

Assistancekåren bärgning & vägassistans. Vi positionerar dig under samtalet och du får ankomsttid direkt. Gäller alla försäkringsbolag.

Bärgare i Arlanda

Bärgning och vägassistans i och runt Arlanda

Området runt Arlanda stad är känt för att vara ett av de mest trafikerade områdena i hela Stockholm. Trafiken på vägarna är intensiv och rör sig i hög hastighet, vilket kan göra det farligt för både bilister och fotgängare. Trots detta finns det en del initiativ som har tagits för att minimera trafikstockningar och skapa en smidigare trafikmiljö.

Assistancekårens bärgare håller trafiken flytande

Assistancekårens bärgare är en av de viktigaste aktörerna som bidrar till att hålla trafiken flytande i området. Deras huvudsakliga uppgift är att hjälpa bilar och yrkestrafik som stannat eller råkat ut för en olycka. Ofta behöver dessa fordon snabb och effektiv hjälp för att undvika att de står i vägen och hindrar trafiken.

När en olycka inträffar är det Assistancekårens bärgare i Arlanda som snabbt rycker ut till platsen. De arbetar för att så fort som möjligt få bort bilen från vägen och transportera den till en säker plats. På så sätt minskar de risken för ytterligare olyckor och trafikstockningar.

Assistancekårens samverkar med polis och räddningstjänst

Assistancekårens bärgare har även utbildats för att hantera olika typer av fordon och situationer, vilket gör att de kan hjälpa till med allt från mindre problem som punkteringar och batteriproblem till mer allvarliga situationer som krockar och vägavstängningar.

Dessutom jobbar Assistancekårens bärgare i nära samarbete med polisen och räddningstjänsten för att säkerställa att alla åtgärder vidtas så snabbt och effektivt som möjligt. Genom att ha en väl samordnad insats kan de minimera trafikstockningar och få trafiken att flyta på som normalt igen så snabbt som möjligt.

Assistancekåren Arlanda drivs av Din Bärgare

Sammanfattningsvis spelar Assistancekårens bärgare en avgörande roll för att hålla trafiken smidig och minska trafikstockningar i området runt Arlanda stad. Genom att snabbt rycka ut och hjälpa till med alla typer av fordon och situationer, kan de säkerställa att trafiken fortsätter att röra sig i hög hastighet och att alla trafikanter kan ta sig fram säkert.