DYGNET RUNT
020-912 912

Ring 020 912 912 dygnet runt

Vi positionerar dig med vår närmsta lokala bärgare.

Assistancekåren bärgning & vägassistans. Vi positionerar dig under samtalet och du får ankomsttid direkt. Gäller alla försäkringsbolag.

Assistancekåren Borås

AB Borås Bil & Bärgningstjänst

Telefon: 033-100 100
Sverige dygnet runt: 020-912 912
Adress: Katrinedalsgatan 24,504 51 Borås
Email: 15-14@assistancekaren.se
Bärgare station: 15-14 Assistancekåren bärgning & vägassistans i Borås
Hemsida: https://www.borasbargning.se

Assistancekåren i Borås – Bärgning, vägassistans och fordonstransporter

Assistancekåren i Borås är det självklara valet när det gäller vägassistans och bärgning i Borås och dess omkringliggande områden. Med gedigen erfarenhet inom bärgning och vägassistans har vi skapat en fordonsflotta som inkluderar tungbärgare och flakbärgare för att snabbt och effektivt hjälpa både privatpersoner och yrkesförare.

Vi förstår vikten av att vara väl förtrogna med de lokala vägarna, kända platserna och trafikförhållandena i Borås och dess omgivningar. Borås är känt för sina välbesökta platser som Borås Zoo och Textilmuseet, och vår service sträcker sig även till närliggande områden som Ulricehamn, Alingsås och andra grannorter vid behov.

020-912 912 – Tillgängliga dygnet runt, året om

Oavsett tid på dygnet eller årstid kan du alltid lita på Assistancekåren i Borås för snabb och pålitlig vägassistans och bärgning. När du kontaktar oss kan du förvänta dig snabb hjälp. Vi håller dig informerad om när vår bärgare förväntas vara på plats, och du har direktkontakt med vår bärgare under hela processen. Detta säkerställer omedelbar assistans vid tekniska problem, punktering, låsöppning, bränsleproblem eller när du behöver hjälp med att komma loss eller transportera ditt fordon.

Vägarna i Borås och dess omgivningar, inklusive väg 40, väg 41 och länsvägar som länsväg 156 och länsväg 180, utgör de vitala förbindelserna som knyter samman olika delar av staden och de många kända platserna som Ramnaparken, Navet Science Center och den vackra sjön Öresjö. Vi är här för att säkerställa att du når din destination säkert och att du får den hjälp du behöver, precis när du behöver den som mest.

Assistancekåren tjänster gäller oavsett vilket försäkringsbolag du har

Oavsett vilket försäkringsbolag du har kan du alltid lita på Assistancekåren i Borås. Vårt dedikerade team står till ditt förfogande dygnet runt. Vi är redo att erbjuda bärgning och vägassistans närhelst behovet uppstår, oavsett om du är yrkesförare eller privatperson. Vi är din pålitliga partner på vägarna i Borås och dess omgivningar.

Vi tackar dig för att du väljer Assistancekåren i Borås för din vägassistans och bärgning. Vi finns här för dig när du behöver oss som mest.

 


 

Assistancekåren består av 150 lokala stationer som samverkar i hela landet. Varje bärgare inom Assistancekåren är uppkopplad och geopositionerad via vårt ärendehanteringsystem Assist och Assist Hero, där varje uppdrag fotas och dokumenteras. Vårt nationella Serviccenter 020-912 912 samordnar alla uppdrag med rätt bärgarfordon i hela landet. Det gör att du som kund får snabb hjälp dygnet runt oavsett var du befinner dig i Sverige.

Assistancekårens tjänster som gäller i hela Sverige

Assistancekårens bärgare kör upp personbil på flakbärgare i Stockholm

Bilbärgning

Bilbärgning av alla fordonstyper som personbil, elbil och yrkesfordon. Beroende av fordonstyp utför vi bärgning med tungbärgare, flakbärgare eller garagebärgare.

Tungbärgare från Assistancekåren används för bärgning av lastbilar, bussar och tunga yrkesfordon.

Tungbärgning

Bärgning av större fordon för Sveriges yrkestrafik. I Västra Götalands län samordnas insatser av våra bärgare genom samverkan med närliggande stationer inom Assistancekåren.

Tungbärgning

Vägassistans

Du får snabbt hjälp på vägen dygnet runt i hela landet med bärgning, vid punktering, starthjälp, låsöppning, bränslebrist, nyckelöppning, feltankning och hjälp på plats.

Vägassistans av tung lastbil med Assistancekåren

Väghjälp Tung Lastbil

Vägassistansförsäkring tar bort självrisk för åkerier med fler än 5 fordon. Ingår gör motorstopp, elektriska fel, drivmedelsbrist, låsöppning feltankning, punktering eller fel i tryckluftssystem och hydraulik. Kontakta forsakring@assistancekaren.se

Flakbärgare från Assistancekåren. Det är den vanligaste typen av bärgarfordon och finns på de flesta orterna i Sverige och används både till bilbärgning, fordonstransport och vägassistans.

Fordonstransport

Förbokade och akuta fordonstransporter i hela landet. Vi transporterar personbilar, yrkesfordon i alla storlekar, specialfordon, MC och utför båttransporter.

Fordonstransport

UpTimes för bilverkstäder

Bilverkstäder får information i realtid från skadeplatsen och kan välja när bärgaren ska leverera skadade fordon direkt till verkstaden eller via lokala uppställningsplats och välja ny leveranstid.

Frågor och svar om bärgning och vägassistans i Borås

Hur beräknar Assistancekåren i Borås kostnaden för en standardbärgning?

Vi beräknar kostnaden för en standardbärgning genom att noggrant överväga en rad faktorer, inklusive den aktuella tidpunkten för utryckningen (dag, natt, eller helg), det totala avståndet vi behöver resa för att nå fram till och transportera ditt fordon, typen av fordon som kräver bärgning, samt de specifika omständigheterna kring bärgningsbehovet. Denna flexibla prissättningsmodell säkerställer att vi kan erbjuda en rättvis och transparent kostnadsstruktur för våra kunder.

Kan Assistancekåren i Borås tillhandahålla tillfälliga transportmedel medan mitt fordon bärgas?

Vi strävar alltid efter att minimera obehaget för våra kunder under stressande situationer. Beroende på tillgänglighet hjälper vi till för att du ska kunna fortsätta din dag utan större avbrott.

Vilken utrustning använder Assistancekåren i Borås för att bärga tunga fordon?

För att bärga tunga fordon använder vi en rad specialiserad utrustning som är utformad för att hantera de unika utmaningarna som dessa situationer medför. Detta inkluderar tungbärgare utrustade med kraftfulla lyftkranar, speciella bärgningsfordon, och andra specialverktyg. Vår flotta är utrustad för att säkert och effektivt hantera allt från lastbilar till bussar, vilket säkerställer en högkvalitativ service oavsett uppdragets storlek.

Arbetar Assistancekåren i Borås med alla försäkringsbolag?

Ja, vi utför bärgning och vägassistans oavsett vilket försäkringsbolag du har. Det möjliggör ofta en direkt fakturering till ditt försäkringsbolag, vilket minimerar administrativ börda och förenklar hela processen för dig som kund.

Hur lång tid tar det vanligtvis för Assistancekåren i Borås att anlända till en olycksplats?

Vårt mål är att alltid anlända till en olycksplats så snabbt som möjligt. Vanligtvis kan vi vara på plats inom 30-60 minuter efter att ett larm mottagits, beroende på faktorer som aktuell trafiksituation, väderförhållanden, och avståndet till olycksplatsen. Vi förstår vikten av snabb respons och arbetar kontinuerligt för att minimera väntetiderna.

Kan Assistancekåren i Borås utföra reparationer på plats, eller transporterar de fordonet till en verkstad?

Vi bedömer varje situation individuellt för att bestämma den mest effektiva lösningen. I många fall kan vi utföra mindre reparationer direkt på plats för att få ditt fordon rullande igen. För mer komplexa problem som kräver avancerad utrustning eller specialdelar, kommer vi att transportera ditt fordon till en kvalificerad verkstad där det kan få den vård det behöver.

Vilka säkerhetsrutiner följer Assistancekåren i Borås vid arbeten på farliga platser, såsom motorvägar?

Säkerhet är vår högsta prioritet, särskilt vid arbeten på farliga platser som motorvägar. Vi följer strikta säkerhetsprotokoll som inkluderar användning av varningsljus, säkerhetskläder och avspärrningar för att skydda både vår personal och andra trafikanter. Vårt team är välutbildat i säkerhetsprocedurer för att säkerställa att alla insatser genomförs med högsta möjliga säkerhetsstandard.

Hur hanterar Assistancekåren i Borås situationer där fordonet är fast i terräng eller off-road?

När ett fordon är fast i terräng eller off-road använder vi bärgare och specialutrustning som vinschar och terränggående bärgningsfordon för att effektivt och säkert bärga fordonet. Vårt team har den erfarenhet och expertis som krävs för att hantera dessa utmanande situationer och säkerställa att ditt fordon återförs till fast mark med minimal risk.

Finns det en gräns för hur långt Assistancekåren i Borås kan transportera ett bärgat fordon?

Även om vi strävar efter att möta alla våra kunders behov, kan det finnas vissa begränsningar gällande avstånd för transport av bärgade fordon. Dessa begränsningar diskuteras vanligtvis på ett fall-till-fall basis för att hitta den bästa möjliga lösningen för varje unik situation. Vi är flexibla och arbetar alltid för att tillgodose våra kunders önskemål i största möjliga mån.

Hur hanterar Assistancekåren i Borås fordon som innehåller farligt gods eller material?

Fordon som innehåller farligt gods eller material hanteras med yttersta försiktighet och professionalism. Vårt team har specialutbildning för att säkert hantera och transportera dessa typer av fordon. Vi använder specifik utrustning och följer riktlinjer för att försäkra att allt farligt material hanteras på ett säkert sätt som skyddar både människor och miljön.

Assistancekåren på Instagram