DYGNET RUNT
020-912 912

Ring 020 912 912 dygnet runt

Vi positionerar dig med vår närmsta lokala bärgare.

Assistancekåren bärgning & vägassistans. Vi positionerar dig under samtalet och du får ankomsttid direkt. Gäller alla försäkringsbolag.

Assistancekåren Falun

Lundbärgarna AB

Telefon: 023-100 17
Sverige dygnet runt: 020-912 912
Adress: Tunavägen 77,791 61 Falun
Email: 20-13@assistancekaren.se
Bärgare station: Assistancekåren Falun
Hemsida: https://www.lundbargarna.se

Assistancekåren i Falun ger snabb hjälp med vägassistans och bärgning

Falun är en aktiv stad med många besökare. Falu rödfärg, koppargruva, kulturhistoria och vinteridrott lockar bilister året runt. Assistancekåren i Falundrivs av Lundabergarna, och är en välrenommerad organisation med en bred fordonspark. Exempel är flakbärgare, tungbärgare och utrustning för att klara av alla situationer på vägen för privata fordonsägare och yrkestrafik. Vi har också samverkan med alla övriga bärgare från Assistancekåren i Dalarnas län för snabb hjälp när många behöver hjälp med vägassistans eller vid komplicerade bärgningar. Oavsett när du behöver hjälp på vägen kan du lita på att Assistancekåren i Falun är redo att assistera med vägassistans och bärgning.

020-912 912 – Kundservice som aldrig stänger

Assistancekårens Kundcenter är tillgängligt dygnet runt på nummer 020–912 912. När du ringer till Assistancekåren i Falun kommer du få en snabb hjälp, information om när vår bärgare är plats och direktkontakt med bärgaren som är på väg. Vår kontinuerliga tillgänglighet, lokalkännedom och verkstadsregister garanterar omedelbar assistans med bärgning och vägassistans, något som är av yttersta vikt för alla trafikanter i Falun.

Assistancekåren i Borlänge

Borlänge och dess omgivningar är en livlig region med många boende, turister och besökare året om. Assistancekåren i Borlänge har utvecklat en effektiv samverkan som täcker hela området för att kunna erbjuda snabb hjälp när behovet uppstår. Vi erbjuder våra tjänster i platser som Borlänge, Falun, Ludvika. Den här regionen har vackra vägar och ett rikt kulturarv som drar trafik genom området. Vi är väl medvetna om de utmaningar som vinterväglaget kan medföra och våra tjänster är särskilt värdefulla när det gäller att hantera dessa förhållanden. Vägar som E16, väg 50 och väg 69 är vältrafikerade vissa delar av året och har en avgörande roll för att sammanbinda området.

Assistancekåren tjänster gäller oavsett vilket försäkringsbolag du har

Assistancekåren i Borlänge har en bred erfarenhet när det gäller att bistå både yrkesförare och privatpersoner, och vi samarbetar med alla försäkringsbolag. Vårt dedikerade team är redo dygnet runt för att erbjuda bärgning och vägassistans vid tekniska problem, punktering, låsöppning, bränsleproblem eller när du behöver hjälp att komma loss eller transportera ditt fordon.

Assistancekårens tjänster som gäller i hela Sverige

Assistancekårens bärgare kör upp personbil på flakbärgare i Stockholm

Bilbärgning

Bilbärgning av alla fordonstyper som personbil, elbil och yrkesfordon. Beroende av fordonstyp utför vi bärgning med tungbärgare, flakbärgare eller garagebärgare.

Tungbärgare från Assistancekåren används för bärgning av lastbilar, bussar och tunga yrkesfordon.

Tungbärgning

Bärgning av större fordon för Sveriges yrkestrafik. I Dalarnas län samordnas insatser av våra bärgare genom samverkan med närliggande stationer inom Assistancekåren.

Tungbärgning

Vägassistans

Du får snabbt hjälp på vägen dygnet runt i hela landet med bärgning, vid punktering, starthjälp, låsöppning, bränslebrist, nyckelöppning, feltankning och hjälp på plats.

Vägassistans av tung lastbil med Assistancekåren

Väghjälp Tung Lastbil

Vägassistansförsäkring tar bort självrisk för åkerier med fler än 5 fordon. Ingår gör motorstopp, elektriska fel, drivmedelsbrist, låsöppning feltankning, punktering eller fel i tryckluftssystem och hydraulik. Kontakta forsakring@assistancekaren.se

Flakbärgare från Assistancekåren. Det är den vanligaste typen av bärgarfordon och finns på de flesta orterna i Sverige och används både till bilbärgning, fordonstransport och vägassistans.

Fordonstransport

Förbokade och akuta fordonstransporter i hela landet. Vi transporterar personbilar, yrkesfordon i alla storlekar, specialfordon, MC och utför båttransporter.

Fordonstransport

UpTimes för bilverkstäder

Bilverkstäder får information i realtid från skadeplatsen och kan välja när bärgaren ska leverera skadade fordon direkt till verkstaden eller via lokala uppställningsplats och välja ny leveranstid.

Frågor och svar om bärgning och vägassistans i Falun

På vilka sätt bidrar Faluns rika kulturhistoria och turistattraktioner till ökad trafik och därmed ett ökat behov av vägassistans?

Faluns kulturhistoria och turistattraktioner, som det världsberömda koppargruvan och de pittoreska historiska stadsdelarna, lockar årligen tusentals besökare. Denna ökade trafik, särskilt under turistsäsongen, leder till ett högre behov av vägassistans då fler fordon och ovana förare navigerar på våra vägar. Vi är alltid redo att bistå med vägassistans och säkerställa att både lokalbefolkningen och turister kan njuta av sin vistelse med minimala avbrott.

Hur samarbetar Assistancekåren i Falun med lokala myndigheter för att säkerställa trafiksäkerheten under stora evenemang eller festivaler i regionen?

Vi samarbetar nära med lokala myndigheter och evenemangsarrangörer för att planera och genomföra trafiksäkerhetsåtgärder under stora evenemang eller festivaler. Detta inkluderar förberedande insatser, som att positionera bärgningsfordon på strategiska platser och ha beredskapsteam tillgängliga, för att snabbt kunna hantera eventuella incidenter och hålla trafiken flytande smidigt. Vårt mål är att säkerställa en säker och trevlig upplevelse för alla deltagare.

Vilka är de mest frekventa orsakerna till bilbärgning i Falun under sommarmånaderna jämfört med vintern?

Under sommarmånaderna ser vi ofta bilbärgningar till följd av överhettade motorer, punkteringar och mindre kollisioner orsakade av den ökade trafiken. Vintertid är orsakerna ofta relaterade till startsvårigheter på grund av kalla temperaturer, olyckor till följd av halka och fordon som kört fast i snö. Vi anpassar våra tjänster och beredskap efter säsongens unika utmaningar för att effektivt kunna bistå alla i nöd.

Hur skiljer sig Assistancekårens tjänster för privatpersoner jämfört med yrkestrafik, speciellt i Dalarnas tuffa terräng och klimat?

För privatpersoner fokuserar vi på snabb vägassistans och bilbärgning för att minimera avbrott i deras dagliga liv. För yrkestrafik, där fordon ofta hanterar tunga laster och kritiska leveranstider, erbjuder vi specialiserade tjänster som tungbärgning och teknisk assistans. Dalarnas utmanande terräng och klimat kräver att vi kontinuerligt anpassar och skräddarsyr våra insatser för att möta alla våra kunders behov effektivt.

Hur hanterar Assistancekåren akuta situationer där fordon behöver bärgas från svåråtkomliga områden, som djupa skogar eller bergsområden i Dalarna?

Vi är utrustade med specialfordon och utbildad personal för att hantera bärgningar i svåråtkomliga områden som djupa skogar eller bergsområden. Vår lokalkännedom och erfarenhet av Dalarnas unika landskap gör att vi kan planera den mest effektiva och säkra bärgningsinsatsen, oavsett terräng. Vi prioriterar alltid säkerheten för både våra kunder och personal under dessa operationer.

Vilken roll spelar lokalkännedom för Assistancekårens förmåga att snabbt bistå strandade förare i Falun och dess omgivningar?

Vår djupa lokalkännedom är avgörande för vår förmåga att snabbt bistå strandade förare. Denna kunskap möjliggör för oss att navigera effektivt genom Falun och dess omgivningar, identifiera snabbaste rutter till olycksplatsen och förutse eventuella utmaningar på vägen. Detta säkerställer att vi kan erbjuda våra kunder snabb och effektiv hjälp när de behöver det som mest.

Hur påverkar stora sportevenemang, som skidtävlingar, behovet av vägassistans och bärgningstjänster i Falun?

Stora sportevenemang, särskilt skidtävlingar som lockar tusentals besökare till Falun, leder till en markant ökning av trafiken och därmed ett ökat behov av våra tjänster. Vi förbereder oss genom att öka vår beredskap och närvaro i området, för att snabbt kunna hantera ökade uppdrag och säkerställa att både deltagare och åskådare kan röra sig tryggt och smidigt under evenemanget.

Hur integrerar Assistancekåren modern teknologi för att effektivisera kommunikationen med kunder och snabbhet i utförandet av tjänster?

Vi använder oss av modern teknologi, som GPS-positionering och mobilapplikationer, för att effektivisera kommunikationen med våra kunder och optimera vår insats. Denna teknologi gör det möjligt för oss att snabbt lokalisera strandade fordon, kommunicera ankomsttider och erbjuda realtidsuppdateringar. Genom att integrera dessa verktyg strävar vi efter att göra upplevelsen så smidig och stressfri som möjligt för våra kunder.

Hur bidrar Assistancekårens närvaro i Falun till ökad trygghet för både lokalbefolkningen och besökare som färdas genom regionen?

Vår närvaro i Falun ger en känsla av trygghet och pålitlighet för både lokalbefolkningen och besökare. Kunskapen om att snabb och professionell hjälp är tillgänglig vid behov minskar oro och stress vid eventuella vägincidenter. Vi är stolta över att bidra till en säkrare och mer tillgänglig region för alla som reser genom Dalarnas vackra, men ibland utmanande, landskap.

Hur informerar och utbildar Assistancekåren bilister om vikten av vägassistansförsäkring, särskilt med tanke på de utmanande vägförhållandena i Dalarnas län?

Vi informerar om vägassistansförsäkringar genom informationskampanjer, samarbeten med försäkringsbolag och vid direktkontakt med kunder. Genom att belysa de specifika utmaningarna med Dalarnas vägförhållanden, som kan inkludera snörika vintrar och svårnavigerad terräng, betonar vi vikten av att ha en omfattande försäkring som erbjuder trygghet och skydd i alla situationer.

Assistancekåren på Instagram