DYGNET RUNT
020-912 912

Ring 020 912 912 dygnet runt

Vi positionerar dig med vår närmsta lokala bärgare.

Assistancekåren bärgning & vägassistans. Vi positionerar dig under samtalet och du får ankomsttid direkt. Gäller alla försäkringsbolag.

Assistancekåren Enköping

Stenbergs Bärgning, AB

Telefon: 0171-291 80
Sverige dygnet runt: 020-912 912
Adress: Verkstadsvägen 2, 746 40 Bålsta
Email: 03-09@assistancekaren.se

Assistancekåren i Enköping – Bärgning, vägassistans och fordonstransporter

Assistancekåren i Enköping är det självklara valet när det gäller vägassistans och bärgning i Enköping och dess omkringliggande områden. Med gedigen erfarenhet inom bärgning och vägassistans har vi skapat en fordonsflotta som inkluderar tungbärgare och flakbärgare för att snabbt och effektivt hjälpa både privatpersoner och yrkesförare.

Vi förstår vikten av att vara väl förtrogna med de lokala vägarna, kända platserna och trafikförhållandena i Enköping och dess omgivningar. Enköping är känt för sina välbesökta platser som Enköpings museum och Haga slott, och vår service sträcker sig även till närliggande områden som Västerås, Sala och andra grannorter vid behov.

020-912 912 – Tillgängliga dygnet runt, året om

Oavsett tid på dygnet eller årstid kan du alltid lita på Assistancekåren i Enköping för snabb och pålitlig vägassistans och bärgning. När du kontaktar oss kan du förvänta dig snabb hjälp. Vi håller dig informerad om när vår bärgare förväntas vara på plats, och du har direktkontakt med vår bärgare under hela processen. Detta säkerställer omedelbar assistans vid tekniska problem, punktering, låsöppning, bränsleproblem eller när du behöver hjälp med att komma loss eller transportera ditt fordon.

Vägarna i Enköping och dess omgivningar, inklusive E18, väg 55 och länsvägar som länsväg 263 och länsväg 269, utgör de vitala förbindelserna som knyter samman olika delar av staden och de många kända platserna som Enaforsholm slott, Strömsholms kanal och den vackra Mälaren. Vi är här för att säkerställa att du når din destination säkert och att du får den hjälp du behöver, precis när du behöver den som mest.

Assistancekåren samarbetar med alla försäkringsbolag

Oavsett vilket försäkringsbolag du har kan du alltid lita på Assistancekåren i Enköping. Vårt dedikerade team står till ditt förfogande dygnet runt. Vi är redo att erbjuda bärgning och vägassistans närhelst behovet uppstår, oavsett om du är yrkesförare eller privatperson. Vi är din pålitliga partner på vägarna i Enköping och dess omgivningar.

Vi tackar dig för att du väljer Assistancekåren i Enköping för din vägassistans och bärgning. Vi finns här för dig när du behöver oss som mest.

Tung flakbärgare från Assistancekåren som visar både fjällmiljö i norr och Öresundsbron i söder

Tung flakbärgare från Assistancekåren som visar att vi är rikstäckande med fjällmiljö i norr och Öresundsbron i söder.

Assistancekårens tjänster som gäller i hela Sverige

Assistancekårens bärgare kör upp personbil på flakbärgare i Stockholm

Bilbärgning

Bilbärgning av alla fordonstyper som personbil, elbil och yrkesfordon. Beroende av fordonstyp utför vi bärgning med tungbärgare, flakbärgare eller garagebärgare.

Tungbärgare från Assistancekåren används för bärgning av lastbilar, bussar och tunga yrkesfordon.

Tungbärgning

Bärgning av större fordon för Sveriges yrkestrafik. I Uppsala län samordnas insatser av våra bärgare genom samverkan med närliggande stationer inom Assistancekåren.

Tungbärgning

Vägassistans

Du får snabbt hjälp på vägen dygnet runt i hela landet med bärgning, vid punktering, starthjälp, låsöppning, bränslebrist, nyckelöppning, feltankning och hjälp på plats.

Vägassistans av tung lastbil med Assistancekåren

Väghjälp Tung Lastbil

Vägassistansförsäkring tar bort självrisk för åkerier med fler än 5 fordon. Ingår gör motorstopp, elektriska fel, drivmedelsbrist, låsöppning feltankning, punktering eller fel i tryckluftssystem och hydraulik. Kontakta forsakring@assistancekaren.se

Flakbärgare från Assistancekåren. Det är den vanligaste typen av bärgarfordon och finns på de flesta orterna i Sverige och används både till bilbärgning, fordonstransport och vägassistans.

Fordonstransport

Förbokade och akuta fordonstransporter i hela landet. Vi transporterar personbilar, yrkesfordon i alla storlekar, specialfordon, MC och utför båttransporter.

Fordonstransport

UpTimes för bilverkstäder

Bilverkstäder får information i realtid från skadeplatsen och kan välja när bärgaren ska leverera skadade fordon direkt till verkstaden eller via lokala uppställningsplats och välja ny leveranstid.

Frågor och svar om bärgning och vägassistans i Enköping

Vilka unika tjänster erbjuder Assistancekåren i Enköping för motorcyklar jämfört med andra fordonstyper?

Vi på Assistancekåren i Enköping erbjuder specialanpassade bärgningstjänster för motorcyklar, inklusive säker transport och hjälp vid olyckor eller tekniska problem. Vår utrustning är skräddarsydd för att hantera motorcyklar på ett säkert sätt, och vårt team är utbildat för att ge den specifika omsorg som dessa fordon kräver.

Hur anpassar Assistancekåren sina bärgningstjänster under extremt väderförhållanden i Enköping?

Vi anpassar våra bärgningstjänster under extrema väderförhållanden genom att utrusta våra fordon med specialverktyg och förbättra våra responstider. Vårt team genomgår regelbunden utbildning i att arbeta under svåra väderförhållanden för att säkerställa att vi kan erbjuda våra tjänster säkert och effektivt, oavsett väder.

Vilka åtgärder vidtar Assistancekåren i Enköping för att säkerställa snabb respons på natten?

För att säkerställa snabb respons på natten har vi på Assistancekåren i Enköping en dedikerad jourgrupp som är redo att agera omedelbart på nattliga utryckningar. Vi använder även GPS-teknik för att snabbt kunna lokalisera den bäst positionerade bärgaren och därmed minimera väntetiderna.

Kan Assistancekåren i Enköping hantera bärgning av ovanliga fordonstyper, såsom veteranbilar eller specialfordon?

Ja, vi har kompetens och utrustning för att hantera bärgning av ovanliga fordonstyper, inklusive veteranbilar och specialfordon. Vår personal får specifik utbildning för att hantera dessa unika fordon med yttersta omsorg och precision, för att säkerställa att de transporteras på ett säkert och skonsamt sätt.

Hur integrerar Assistancekåren digital teknik för att förbättra kundupplevelsen i Enköping?

Vi integrerar digital teknik genom att använda mobila applikationer och online-plattformar för snabbare serviceanrop och kommunikation. Detta inkluderar realtidsspårning av bärgningsfordon och digitala kvitton, vilket gör det möjligt för kunderna att få uppdateringar om tjänsternas status och förväntade ankomsttider.

Vilka samarbetspartners har Assistancekåren i Enköping, och hur påverkar det tjänsterna?

Assistancekåren i Enköping samarbetar med lokala verkstäder, försäkringsbolag och vägassistansföretag. Dessa partnerskap bidrar till att bredda vårt utbud av tjänster och säkerställa en sömlös upplevelse för kunden, från bärgning till reparation och eventuell försäkringshantering.

På vilket sätt bidrar Assistancekåren i Enköping till lokal samhällsservice utöver bärgning?

Utöver bärgning bidrar vi till den lokala samhällsservicen genom att delta i vägsäkerhetsprogram och utbildningar. Vi engagerar oss även i lokala evenemang och samverkar mer räddningstjänst vid olyckor och kriser, vilket stärker vår roll som en viktig del av samhällsservicen i Enköping.

Hur hanterar Assistancekåren i Enköping situationer där ett fordon behöver bärgas från svårtillgängliga platser?

I situationer där fordon behöver bärgas från svårtillgängliga platser använder vi oss av avancerad bärgningsutrustning och tekniker som är specifikt utformade för komplexa bärgningsuppdrag. Vårt välutbildade team bedömer situationen noggrant och väljer den säkraste och mest effektiva metoden för att bärga fordonet.

Vilken typ av utbildning och kvalifikationer krävs för att arbeta som bärgare hos Assistancekåren i Enköping?

Att arbeta som bärgare hos oss kräver professionell utbildning inom bärgning och vägassistans, samt certifieringar som säkerställer kunskap i säkerhet och hantering av olika fordonstyper. Våra bärgare genomgår även kontinuerlig fortbildning för att hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken och metoderna inom bärgning och kundservice.

Assistancekåren på Instagram