DYGNET RUNT
020-912 912

Ring 020 912 912

Vi positionerar dig med vår närmsta lokala bärgare.

Assistancekåren – Bärgning & vägassistans dygnet runt, positionering och ankomsttid direkt, gäller alla försäkringsbolag.

Assistancekåren Ulricehamn

AB Borås Bil & Bärgningstjänst

Telefon: 0321-41520
Sverige dygnet runt: 020-912 912
Adress: Katrinedalsgatan 24,504 51 Borås
Email: 15-16@assistancekaren.se
Bärgare station:
Hemsida: https://www.borasbargning.se

Bilbärgning Ulricehamn

Längs rv40 ligger Ulricehamn och här passerar mycket tung trafik. Lastbilar kan få stopp och då finns Assistancekåren där som vägens hjältar.
Vi rycker ut när som helst och det spelar ingen roll vilken typ av fordon du färdas i. Här finns resurserna för att bärga både lastbil och personbil.
Så har du fått bensinstopp, punktering eller behöver starthjälp, ring oss!