DYGNET RUNT
020-912 912

Ring 020 912 912 dygnet runt

Vi positionerar dig med vår närmsta lokala bärgare.

Assistancekåren bärgning & vägassistans. Vi positionerar dig under samtalet och du får ankomsttid direkt. Gäller alla försäkringsbolag.

Assistancekåren Ludvika

Ludvikabärgar'n AB

Telefon: 0240-149 00
Sverige dygnet runt: 020-912 912
Adress: Halvarsvägen 4,771 94 Ludvika
Email: 20-22@assistancekaren.se
Bärgare station: 20-22 Assistancekåren Bärgning & Vägassistans i Ludvika
Hemsida: ww.assitancekare.se

Assistancekåren i Ludvika – Bärgning, vägassistans och fordonstransporter

Assistancekåren i Ludvika är en av Assistancekårens 150 samverkande och digitalt sammanlänkade stationer runt om i Sverige. Med stark lokal förankring är vi det självklara valet när det gäller vägassistans och bärgning i Ludvika och dess omkringliggande områden. Med gedigen erfarenhet inom bärgning och vägassistans har vi skapat en fordonsflotta som inkluderar tungbärgare och flakbärgare för att snabbt och effektivt hjälpa både privatpersoner och yrkesförare.

Vi förstår vikten av att vara väl förtrogna med de lokala vägarna, kända platserna och trafikförhållandena i Ludvika och dess omgivningar. Ludvika är känt för sina välbesökta platser som Ludvika Gammelgård och Hagaparken, och vår service sträcker sig även till närliggande områden som Smedjebacken, Grängesberg och andra grannorter vid behov.

020-912 912 – Tillgängliga dygnet runt, året om

Oavsett tid på dygnet eller årstid kan du alltid lita på Assistancekåren i Ludvika för snabb och pålitlig vägassistans och bärgning. När du kontaktar oss kan du förvänta dig snabb hjälp. Du blir positionerad under samtalet, du får ankomsttid direkt och har kontakt med vår bärgare under hela processen. Detta säkerställer omedelbar assistans vid tekniska problem, bärgning, punktering, låsöppning, starthjälp, bränsleproblem eller när du behöver hjälp med att komma loss eller transportera ditt fordon.

Vägarna i Ludvika och dess omgivningar, inklusive E16:an, väg 69 och länsvägar som länsväg 264 och länsväg 266, utgör de vitala förbindelserna som knyter samman olika delar av staden och de många kända platserna som Fredriksbergs bruk och Nya Kyrkogården. Vi är här för att säkerställa att du når din destination säkert och att du får den hjälp du behöver, precis när du behöver den som mest.

Assistancekåren tjänster gäller oavsett vilket försäkringsbolag du har

Oavsett vilket försäkringsbolag du har kan du alltid lita på Assistancekåren i Ludvika. Vårt dedikerade team står till ditt förfogande dygnet runt. Vi är redo att erbjuda bärgning och vägassistans närhelst behovet uppstår, oavsett om du är yrkesförare eller privatperson. Vi är din pålitliga partner på vägarna i Ludvika och dess omgivningar.

Vi tackar dig för att du väljer Assistancekåren i Ludvika för din vägassistans och bärgning. Vi finns här för dig när du behöver oss som mest.

Tung flakbärgare från Assistancekåren som visar både fjällmiljö i norr och Öresundsbron i söder

Tung flakbärgare från Assistancekåren som visar att vi är rikstäckande med fjällmiljö i norr och Öresundsbron i söder.

Assistancekårens tjänster som gäller i hela Sverige

Assistancekårens bärgare kör upp personbil på flakbärgare i Stockholm

Bilbärgning

Bilbärgning av alla fordonstyper som personbil, elbil och yrkesfordon. Beroende av fordonstyp utför vi bärgning med tungbärgare, flakbärgare eller garagebärgare.

Tungbärgare från Assistancekåren används för bärgning av lastbilar, bussar och tunga yrkesfordon.

Tungbärgning

Bärgning av större fordon för Sveriges yrkestrafik. I Dalarnas län samordnas insatser av våra bärgare genom samverkan med närliggande stationer inom Assistancekåren.

Tungbärgning

Vägassistans

Du får snabbt hjälp på vägen dygnet runt i hela landet med bärgning, vid punktering, starthjälp, låsöppning, bränslebrist, nyckelöppning, feltankning och hjälp på plats.

Vägassistans av tung lastbil med Assistancekåren

Väghjälp Tung Lastbil

Vägassistansförsäkring tar bort självrisk för åkerier med fler än 5 fordon. Ingår gör motorstopp, elektriska fel, drivmedelsbrist, låsöppning feltankning, punktering eller fel i tryckluftssystem och hydraulik. Kontakta forsakring@assistancekaren.se

Flakbärgare från Assistancekåren. Det är den vanligaste typen av bärgarfordon och finns på de flesta orterna i Sverige och används både till bilbärgning, fordonstransport och vägassistans.

Fordonstransport

Förbokade och akuta fordonstransporter i hela landet. Vi transporterar personbilar, yrkesfordon i alla storlekar, specialfordon, MC och utför båttransporter.

Fordonstransport

UpTimes för bilverkstäder

Bilverkstäder får information i realtid från skadeplatsen och kan välja när bärgaren ska leverera skadade fordon direkt till verkstaden eller via lokala uppställningsplats och välja ny leveranstid.

Frågor och svar om bärgning och vägassistans i Ludvika

Hur hanterar Assistancekåren situationer där flera fordon behöver bärgas samtidigt?

Vi prioriterar alltid säkerhet och effektivitet vid hantering av flera bärgningar samtidigt. Detta innebär att vi utnyttjar vårt omfattande nätverk av bärgningsfordon och personal för att snabbt allokera resurser där de behövs mest. Vår centrala koordineringscentral spelar en nyckelroll i att säkerställa att varje uppdrag utförs smidigt och effektivt, med minimal väntetid för våra kunder.

Hur kvalitetssäkrar Assistancekåren sin personal och sina tjänster?

Vi investerar kontinuerligt i certifiering och utbildning av vår personal för att säkerställa att de alltid är uppdaterade med de senaste bärgningsteknikerna och säkerhetsprotokollen. Dessutom genomför vi regelbundna kvalitetskontroller och kundfeedbackundersökningar för att ständigt förbättra och upprätthålla högsta möjliga servicekvalitet.

Finns det någon fördel med att prenumerera på väghjälp genom Assistancekåren?

Med Assistancekåren väghjälp försäkrar du dig om snabb och pålitlig assistans vid behov, dygnet runt i hela landet, utan självrisk. Den vetskapen ger en extra trygghet på vägen, vetande att hjälp alltid är nära till hands vid eventuella oväntade händelser.

Vilka typer av fordon kan Assistancekåren i Ludvika assistera med?

I Ludvika kan vi assistera med ett brett utbud av fordon, från personbilar och motorcyklar till tunga lastbilar och specialfordon. Vår flotta är utrustad och vår personal är utbildad för att hantera olika typer av fordon och situationer, vilket säkerställer att vi kan erbjuda hjälp oavsett fordonstyp.

Hur anpassar Assistancekåren sina tjänster till olika kundbehov?

Vi lyssnar aktivt på våra kunders behov och feedback för att anpassa våra tjänster därefter. Detta kan innebära allt från att erbjuda skräddarsydda lösningar för företagskunder till att utveckla nya tjänster som möter de specifika behoven hos privatpersoner. Vår flexibilitet och vilja att anpassa oss är en grundpelare i vår servicefilosofi.

På vilket sätt bidrar Assistancekåren till lokalsamhället i Ludvika?

Vi engagerar oss aktivt i lokalsamhället genom att stödja lokala evenemang och initiativ som främjar säkerhet på vägarna. Genom att medverka på lokala event och säkerhetsdemonstrationer bidrar vi till att öka medvetenheten om vikten av trafiksäkerhet. Vårt bidrag till samhället sträcker sig utöver att bara erbjuda bärgningstjänster.

Vilka är de vanligaste orsakerna till utryckningar som Assistancekåren i Ludvika hanterar?

De vanligaste orsakerna till våra utryckningar i Ludvika inkluderar fordonshaverier, trafikolyckor, punktering, felaktig tankning och låsta nycklar i fordonet. Dessa situationer utgör kärnan i vår dagliga verksamhet, och vi är alltid redo att erbjuda vår expertis och hjälp.

Hur arbetar Assistancekåren med att ständigt förbättra sin kundnöjdhet?

Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår service genom att lyssna på kundfeedback, implementera nya tekniker och arbetsmetoder samt utbilda vår personal. Genom att hålla kunden i fokus i allt vi gör, strävar vi efter att inte bara möta utan överträffa kundförväntningarna.

Vilka säkerhetsåtgärder tar Assistancekåren vid bärgning på trafikerade vägar?

Vid bärgning på trafikerade vägar vidtar vi omfattande säkerhetsåtgärder för att skydda både vår personal och andra väganvändare. Detta inkluderar användning av varningsljus, säkerhetskonor, och tydliga anvisningar till förbipasserande trafik. Vår personal är också utbildad i att snabbt säkra olycksplatser och arbeta effektivt för att minimera trafikstörningar.

Hur hanterar Assistancekåren utmaningar relaterade till bärgning i avlägsna eller svårtillgängliga områden?

Vi är väl förberedda för att hantera bärgningar i avlägsna eller svårtillgängliga områden tack vare vår specialutrustning och terränggående fordon. Vår erfarna personal är utbildad i att navigera i utmanande terräng och vi använder oss av avancerade lokaliseringstekniker för att snabbt nå fram till kunderna, oavsett var de befinner sig.

Assistancekåren på Instagram