DYGNET RUNT
020-912 912

Ring 020 912 912 dygnet runt

Vi positionerar dig med vår närmsta lokala bärgare i Uppsala.

Assistancekåren – Bärgning & vägassistans dygnet runt, positionering och ankomsttid direkt, gäller alla försäkringsbolag.

Bärgare i Uppsala

Assistancekårens med bärgning och vägassistans i Uppsala

I Uppsala län arbetar Assistancekårens alla stationer tillsammans med bärgning och vägassistans för privatpersoner och yrkestrafik. Våra strategiskt utplacerade bärgningsbilar som flakbärgare, tungbergare och garagebärgare är i ständig rörelse baserat på trafiksituation och behov. Vi hälper dig dygnet runt med förbokade och akuta uppdrag för att snabbt kunna hjälpa dig längs vägen. oavsett om det rör sig om en personbil i stadsmiljö eller en lastbil som behöver hjälp längs våra större vägar

Ring 020-912 912 dygnet runt

På Assistancekåren är varje bärgare ständigt uppkopplade med kundcenter och trafikledning. Det gör att vi alltid kan erbjuda snabb hjälp oavsett trafiksituation, väder eller tid på dygnet.

Vårt upptagningsområde är Uppsala, Enköping & Östhammar

Assistancekårens i Uppsala län samverkar med Uppsala, Enköping och Östhammar. Tillsammans med vår stora lokalkännedom är i området är det också en förutsättning för snabb hjälp. 

Uppsala: Uppsala är en av Sveriges större städer och har en väl utbyggd väginfrastruktur. En av de mest framträdande vägarna som passerar genom staden är E4:an, en av landets huvudvägar som sträcker sig från södra Sverige till norra Norrland. Trafiken på E4:an kan vara intensiv, särskilt under rusningstider, eftersom det är en viktig förbindelse mellan Stockholm och norra delar av landet. Förutom E4:an finns det flera andra viktiga vägar och motorvägar som knyter samman Uppsala med omgivande områden.

Enköping: Enköping är en mindre stad jämfört med Uppsala och har en mer enkel väginfrastruktur. E18 är en viktig väg som passerar genom staden och fungerar som en förbindelse mellan Stockholm och Västerås. Trafiken i Enköping är generellt sett mindre intensiv än i större städer, men du kan fortfarande uppleva trafikstockningar under rusningstider.

Östhammar: Östhammar är en kommun som ligger längre österut och har en mer begränsad väginfrastruktur än både Uppsala och Enköping. E4:an är den viktigaste vägen som passerar genom området och fungerar som huvudvägen för att nå Östhammar och de omgivande bygderna. Trafiken i Östhammar är generellt sett mindre intensiv och mer lantlig än i de större städerna. Cykelvägar och kollektivtrafik kan vara mer begränsade här, vilket gör bilen till ett viktigt färdsätt.

Komplett utbud av tjänster inom bärgning och vägassistans

Vägassistans är en viktig trygghet för varje fordonsägare. Med vår uppskattade vägassistansförsäkring Assistancekåren Väghjälp fr 459 kr per år så slipper du all självrisk när du behöver hjälp på vägen. Framförallt vet du att du får snabb hjälp oavsett var du befinner dig i Sverige.

.

Här är exempel på Assistancekårens tjänster i hela landet

Bärgning

Bilbärgning av alla fordonstyper med olika bärgningfordon, exempel är tungbärgare och flakbärgare.


Tungbärgning

Bärgning av större fordon för Sveriges yrkestrafik. I Uppsala samordnar vi våra insatser genom samverkan med alla Assistancekårens stationer i Uppsala län


Vägassistans

Du får snabbt hjälp på vägen med bärgning, punktering, låsöppning, bränslebrist, nyckelöppning, feltankning och hjälp på plats.


Assistancekåren Väghjälp från 459 kr/år utan självrisk

Assistancekårens vägassistansförsäkring utan självrisk gäller oavsett vem som kör fordonet. Försäkra dig om snabb hjälp på vägen i hela landet. Gå till Teckna Väghjälp och skriv in ditt reg nummer så får du alla alternativ som gäller ditt fordon.


Laddassistans för elbil 259 kr/år utan självrisk

Vid akut elbrist tar vi din elbil till närmsta laddstolpe eller akutladdar på plats, dygnet runt från Ystad och Malmö till Kiruna, i tätort eller landsbygd.


Väghjälp Tung Lastbil

Vägassistansförsäkring tar bort självrisk för åkerier med fler än 5 fordon. Ingår gör motorstopp, elektriska fel, drivmedelsbrist, låsöppning feltankning, punktering eller fel i tryckluftssystem och hydraulik. Kontakta forsakring@assistancekaren.se


Fordonstransport

Förbokade och akuta fordonstransporter i hela landet. Vi transporterar personbilar, yrkesfordon i alla storlekar, specialfordon, MC och utför båttransporter.