Assistancekårens almanacka - Bilbärgning - Vägens Hjältar

Månadens almanacksbild - Maj 2017

Normalt åker man ståndsmässigt i en välrenoverad Packard Sedan Limousine årsmodell 1929. Denna gången fick Packarden själv göra en motsvarande värdig resa med Assistancekåren till Torsby Fordonsmuseum.

Foto: Carina Lövhaugen, Torsby Fordonsmuseum

Dela gärna: